Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Udsættelse af 2020-reglen for deponeringsanlæg

31. januar 2019
Udsættelse af 2020-reglen for deponeringsanlæg
Det fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside, at forbuddet mod deponering af blandet affald på eksisterende ikke-kystnære deponeringsanlæg og –enheder, også kaldet 2020-reglen, nu udskydes til 1. januar 2023.

Miljøstyrelsen skriver endvidere:

I 2009 blev der indsat en bestemmelse i Deponeringsbekendtgørelsen, der medførte, at der ikke må deponeres blandet affald på ikke-kystnære deponeringsanlæg og -enheder fra 1. april 2020, populært kaldet 2020-reglen. Hensigten var at styrke kystnærhedsprincippet.

Der opstod i løbet af de følgende år tvivl om, hvorvidt de eksisterende regler gav en kvalificeret vurdering af alle anlægs miljøpåvirkning. Derfor blev der iværksat et branchepartnerskabsprojekt med det formål at udvikle en metodik til risikovurdering ved deponering af affald. Metodikken skal synliggøre den stedsspecifikke miljøpåvirkning fra det enkelte anlæg og følgelig erstatte kystnærhedsprincippet. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Beslutningen træder i kraft med en ændring af Deponeringsbekendtgørelsen den 1. januar 2020, og vedrører alene § 15, stk. 6. Det skal understreges, at den udskudte tidsfrist ikke ændrer ved forbuddet imod at meddele miljøgodkendelse til nye ikke kystnære deponeringsanlæg/-enheder til blandet affald.

Læs mere i vidensbanken

Deponering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.