Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Udbud i nedrivningssager

Udbud i nedrivningssager

Der er i dag en stigende bevidsthed om, hvor vigtig nedrivningsprocessen er for mulighederne for at genbruge og genanvende ressourcerne i byggeaffaldet optimalt. Erfaringer viser, at god planlægning og et godt udbudsgrundlag er vigtigt for at sikre en god nedrivningsproces.

På dette kursus vil vi se nærmere på: 

  • Hvordan udformes det gode udbud ?
  • Hvor er de typiske faldgruber ?
  • Forslag til hvorledes hensyn til genbrug og genanvendelse kan indarbejdes i udbuddet
  • Muligheder for andre tildelingskriterier end pris
  • De udbudsjuridiske rammer - udbudslov, tilbudslov
  • AB18 og ABT18 i meget korte træk
  • Ansvarsfordeling og konfliktløsning

Der vil under kurset være god tid til spørgsmål.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Horten og TRE-ing.dk.

 

Undervisere på kurset:

Henriette Soja
Henriette er advokat og partner i Horten. Hun er specialiseret i miljøret og har mange års erfaring i juridisk rådgivning inden for alle de specialdiscipliner, miljøretten omfatter, herunder byggelov, affaldsregulering, udbud inden for affaldsområdet, kontraktskrivning og tvisteløsning (retssager og voldgift). Udover at yde juridisk rådgivning til kommuner, kommunale forsyningsvirksomheder og private aktører har Henriette en stor undervisningsaktivitet bl.a. i regi af DAKOFA. Henriette har bl.a. også været juridisk konsulent på det administrationsgrundlag, som Sjællandsnetværket for bygge- og anlægsaffald udgav for nylig. 

Niels Trap
Niels er civilingeniør og medejer af TRE rådgivende ingeniører og biologer. Han har mere end 20 års erfaring som rådgiver i forbindelse med blandt andet planlægning og udbud af nedrivningsprojekter og har medvirket i  en række store nedrivninger i ind- og udland. Niels er ligeledes fagredaktør hos Molio for beskrivelser for nedrivning og miljøsanering. Niels har videre været faglig forfatter på en række vejledninger omkring nedrivning, miljøsanering og udbud.

Andrea Hilt Dyrby
Andrea rådgiver blandt andet om udbuds- og kontraktretlige forhold. Hun arbejder med alle aspekter af udbudsretten, herunder navnlig gennemførelse af udbudsprocesser, udformning af udbuds- og kontraktgrundlag og håndtering af klagesager. Andrea har desuden erfaring inden for det miljøretlige område, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med affaldsregulering.

Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til kursusansvarlig Anders Gideon på ag@dakofa.dk.

Samarbejdspartnere

Program

10:00-10:10
Velkomst og introduktion til dagens program samt oplægsholdere
10:10-11:00
De udbudsretlige rammer
Andrea Hilt Dyrby, HORTEN Advokatpartnerselskab
Andrea Hilt Dyrby
HORTEN Advokatpartnerselskab

Det er vigtigt at kende til, hvilke regler der gælder for gennemførelse af et udbud - særligt som offentlig ordregiver. Vi giver et overblik over de udbudsretlige rammer og principper.

11:00-11:30
Det gode udbud ved nedrivningssager
Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

Hvad kendetegner det gode udbud ved nedrivningssager? Vi giver konkrete tips til det gode udbud med inddragelse af praktiske vejledninger.

11:30-11:50
Hvordan kan hensyn til genbrug og genanvendelse indarbejdes i udbudsmate-rialet ved nedrivningsopgaver?
Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap
Andrea Hilt Dyrby, HORTEN Advokatpartnerselskab
Andrea Hilt Dyrby
HORTEN Advokatpartnerselskab

Der er flere muligheder for at skabe fokus på genbrug og grøn cirkulær økonomi ved gennemførelsen af et udbud i nedrivningssager. Med afsæt i praktiske eksempler kommer vi med konkrete forslag hertil, herunder hvordan overholdelse af sådanne krav kan sikres.

11:50-12:00
Opsamling på formiddagen
12:00-13:00
Frokost
13:00-13:30
Muligheder for andre tildelingskriterier end pris
Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap
Andrea Hilt Dyrby, HORTEN Advokatpartnerselskab
Andrea Hilt Dyrby
HORTEN Advokatpartnerselskab

Hvordan kan vi inddrage hensyn til genbrug, genanvendelse og andre bæredygtige hensyn ved evaluering af tilbuddene? Vi ser nærmere på reglerne om tildelingskriterier og kommer med eksempler på mulige grønne kriterier.

13:30-14:00
AB18 og ABT18 i korte træk
Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap
Andrea Hilt Dyrby, HORTEN Advokatpartnerselskab
Andrea Hilt Dyrby
HORTEN Advokatpartnerselskab

AB18 og ABT18 er byggeriets fælles aftalegrundlag og er et vigtigt styringsredskab i praksis. Vi ser på forhold, der er særligt vigtige i forhold til miljø og bæredygtighed.

14:00-14:15
Pause
14:15-14:45
Typiske faldgruber
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja
Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

Nedrivning er ikke som nybyggeri, og der er faldgruber, som er vigtige at kende til. Vi ser på, hvor det typisk går galt i et affaldsretligt perspektiv, og på hvordan man kan forsøge at undgå disse faldgruber.

14:45-15:00
Spørgsmål, opsamling og afslutning

Tak for i dag!

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

18. november 2021
kl. 10.00 - 15.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.350,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.