Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Udbud af indsamlede mængder til genanvendelse og forbrænding

Udbud af indsamlede mængder til genanvendelse og forbrænding

Hvordan sikrer man en god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning?

Som følge af "Klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" skal kommunerne fremover udbyde de indsamlede mængder til genanvendelse og forbrænding. Dermed kan kommunerne ikke afsætte mængderne, uden der først er foretaget et udbud.

Men hvilke juridiske rammer er der egentlig for at lave udbud? De seneste år er introduceret flere muligheder for at inddrage de bydende entreprenører i processen, men hvor går grænsen?

Efter et gennemført udbud skal der som bekendt følges op på, om den valgte entreprenør lever op til den indgåede kontrakt. Dette skal ske for at sikre såvel efterlevelse af den bestilte entreprise som for at sikre en retfærdig behandling af de øvrige tilbudsgivere. Så hvordan udfører man en kontraktopfølgning - også når det gælder mængder, der skal håndteres og behandles i andre landsdele/lande/kontinenter? Og hvordan sikrer man eksempelvis, at man lever op til kravet om 60 % reel genanvendelse af plasten?

På dette dagskursus sætter vi fokus på rammerne for og kommunernes værktøjer til at sikre en god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning i en fremtid, hvor udbud og kontrakter bliver et væsentligt link mellem udbydere og entreprenører.

Kursets målgruppe er således såvel kommunale og private aktører som konsulenter og advokater, der fremover skal bistå begge parters gennemførelse af udbuds- og kontraktprocesser.

Program er under udarbejdelse.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

04. november 2021
kl. 10.00 - 16.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.450,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.