Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Tyskerne siger ”nein” til engangsplast

26. november 2018
Tyskerne siger ”nein” til engangsplast

Ny tysk 5-punktsstrategi skal reducere brugen af engangsprodukter og emballager af plast.

Siden begyndelsen af 90’erne er det samlede tyske årlige emballageforbrug fra både husholdninger, handel og industri steget med omtrent 13%, hvilket i 2016 svarede til ca. 200 kg. per capita. De private forbrugeres emballageforbrug står for mere end halvdelen af mængderne og af disse består ca. en fjerdel af plastemballager. Samtidig viser tyske data, at mere end en tredjedel af al forarbejdet plast i Tyskland anvendes til produktion af plastemballager. I dag lancerede den tyske miljøminister derfor en ny 5-trins plan, som sætter særligt fokus på at reducere mængderne af engangsprodukter og emballager af plast.

Den nye plan inkluderer både frivillige og bindende mål, som skal forebygge såkaldt ”unødvendig brug plast” ved at: 

  • Undgå unødvendige produkter og emballager og, om nødvendigt, forbyde dem. Dette skal bl.a. ske ved at øge tilgængeligheden af postevand i det offentlige rum (og dermed forebygge unødvendig brug af drikkevareemballager), at indlede dialog med detailhandlen om brugen af unødvendig emballage, at forbyde brugen af unødvendige engangsplastprodukter (i hele EU), at understøtte initiativer, der skal reducere mængden af engangsemballager samt at standse brugen af bevidst anvendt mikroplast i kosmetik – senest i 2020.
  • Gøre emballager og andre produkter mere miljøvenlige. Dette skal bl.a. ske ved at man i i den nye tyske emballagelov indfører et økonomisk incitament til bedre design i det såkaldte ”Duales System” (det tyske håndteringssystem for brugte emballager), idet betalingen til systemet reduceres for de emballager, der er egnede til genanvendelse eller de emballager, der indeholder genanvendt materiale. Det skal også ske ved at indføre øget dataregistrering og kontrol i emballagesystemet samt ved at arbejde for bedre krav til ressourceeffektivt produktdesign i den europæiske lovgivning.
  • Styrke markedet for plastgenanvendelse. Dette skal bl.a. ske ved gradvist at øge de tyske genanvendelsesrater for plastemballager fra de nuværende 36% til i 2022 at blive 63%. Man vil ydermere introducere oplysningskampagner om korrekt sortering af emballageaffald, fremme grønne offentlige indkøb af produkter med indhold af genanvendt plast samt fremme genanvendelsen af film fra landbrugssektoren.
  • Undgå plast i bioaffaldet. Dette skal bl.a. ske ved at oplyse borgerne gennem en landsdækkende kampagne samt ved at introducere mere strikse krav til kvaliteten i kompostering.


Målet med disse første fire punkter er at gøre Tyskland til pionerer i Europa og dermed gøre dem markedsledende inden for en række områder, som man i forvejen enten ved, eller har forventning til, bliver et krav i den europæiske lovgivning. Ydermere vil tyskerne sætte internationalt fokus på at reducere mængderne af plast i havet ved at:

  • Optrappe det international arbejde for at reducere udledningen af plast i havene ved bl.a. at investere 50 millioner euro i eksport af tyske teknologier, som kan hjælpe med at reducere udledningen af plast i havene samt ved at fokusere på det tyske engagement i bl.a. G7, G20, basel-konventionen samt samarbejder med vækst- og udviklingslande.

 

Du kan finde den nye 5-punktsplan ”Nej til engangssamfundet” (Nein zur Wegwerfgesellschaft”) her (på tysk)

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.