Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Typiske emballager kan ikke genanvendes i den virkelige verden

14. maj 2021
Typiske emballager kan ikke genanvendes i den virkelige verden
Ny undersøgelse viser, at der er behov for langt mere samarbejde på tværs af både producenter og markeder, hvis helt almindelige emballager skal blive genanvendelige i praksis.

Et nyt studie har ud fra et forbrugerperspektiv undersøgt udvalgte emballager fra 11 forskellige almindelige husholdningsprodukter i ni forskellige lande med henblik på at afgøre, om de er genanvendelige. Undersøgelsen havde fokus på praksis i de enkelte lande og altså forbrugerens reelle muligheder for at foretage det rette valg, når emballagen skulle kasseres. For at vurdere, hvor vidt en emballage var ”genanvendelig” vurderede man således det enkelte lands system for indsamling, sortering og genanvendelse for den enkelte emballage samt eventuel sorterings-mærkning på emballagen. Alle 11 undersøgte emballager bliver markedsført i de udvalgte lande og stammer fra otte af de største globale mad- og drikkevareproducenter i verden.

Helt overordnet viser den nye undersøgelse, at genanvendelse for de 11 almindelige husholdningsprodukter ikke fungerer optimalt i et eneste af de undersøgte lande. Forbrugerne mangler bl.a. tilstrækkelig information om hvordan de skal sortere, reelle muligheder for at gøre det rigtige og/eller let adgang til et system, der kan håndtere emballagen korrekt. Det ses bl.a. ved, at forbrugerne ifølge undersøgelsen ofte finder den mærkning, som ellers skulle guide dem til at sortere korrekt, uklar og forvirrende – selv i de tilfælde, hvor emballagen reelt kan genanvendes lokalt.

One size doesn’t fit all
Mere specifikt viste undersøgelsen, at 17% af den samlede emballagevægt ikke kan genanvendes nogen af landene og at det særligt er de lettere plastemballager, som er en udfordring. Men undersøgelsen viser også, at der på tværs af de udvalgte markeder og lande er stor variation i mulighederne for genanvendelse til trods for, at der er tale om det samme produkt. Dette skyldes, at producenterne markedsfører ensartet emballage på tværs af kloden, men som ikke er skabt til at følge den lokale infrastruktur for sortering og genanvendelse. Samtidig blev det ydermere klart, at der selv inden for enkelte lande er forskel på infrastrukturen, og dermed også mulighederne – eksempelvis mellem by- og landdistrikter. Det gør det ikke blot svært for producenterne, men naturligvis også for forbrugerne og efterlader dermed forbrugerne forvirrede og/eller med begrænsede muligheder for i praksis at sortere emballagerne korrekt. Én ting er således, at en emballage kan være genanvendelig i teorien – en anden ting er, om det er det i praksis.

Undersøgelsen præsenterer i øvrigt også en oversigt over syv af de største globale mad- og drikkevareproducenters frivillige forpligtelser i forhold til at øge genanvendeligheden af deres emballager, deres nuværende niveau af fremdrift samt deres respons på undersøgelsen.

Den nye undersøgelse er gennemført på vegne af den internationale medlemsorganisation”Consumers International”, som organiserer mere end 200 forbrugerorganisationer i mere end 100 forskellige lande.

Læs mere
Du kan finde hele undersøgelsen ”The consumer lens on packaging 2021” her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.