Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Transportforordningen: nærmere et forbud mod eksport af plastaffald

19. januar 2023
Transportforordningen: nærmere et forbud mod eksport af plastaffald
Europa-Parlamentet har vedtaget sin position til forhandlingerne med Rådet

Europa-Parlamentet støtter et forbud mod transport af alle typer affald med henblik på bortskaffelse inden for EU, undtagen i begrænsede og velbegrundede tilfælde. Eksport af farligt affald fra EU til lande uden for OECD skal også forbydes.

Eksport af ikke-farligt affald, der kan genanvendes, skal kun være tilladt til lande uden for OECD, der giver deres samtykke og demonstrerer deres evne til at behandle dette affald bæredygtigt.

Europa-Parlamentet ønsker også at forbyde eksport af plastaffald til lande uden for OECD og at udfase denne eksport til OECD-landene inden for fire år. Euractiv skriver, at parlamentet valgte at styrke forbuddet mod plastaffald i forhold til det oprindelige forslag fra Europa-Kommissionen, hvor det hedder, at det skal vurderes omhyggeligt for at sikre, "at det er i fuld overensstemmelse med vores internationale forpligtelser".

Desuden opfordrer Europa-Parlamentet til, at der oprettes en risikobaseret og målrettet kontrolmekanisme, der skal vejlede EU-landene til bedre kontrol for at forebygge og afsløre ulovlig transport af affald.

Forslaget (betænkningen) blev vedtaget med 594 stemmer for, 5 imod og 43 stemmer hverken for eller imod. MEP Pernille Weiss er ordfører på forslaget.

Næste trin er forhandlinger med EU-landene (Rådet), som finder sted senere i år. Den vedtagne tekst kan findes via Europa-Parlamentets pressemeddelelse, men er ikke tilgængelig endnu.

Europol har i 2021 konstateret, at der er en stigning i alvorlig og organiseret kriminalitet ved handel med affald. Det omfatter ulovlig transport, behandling, bortskaffelse, genanvendelse eller nyttiggørelse af forskellige affaldsmaterialer, og finder i stigende grad sted i EU, samt udenfor Europa.

I 2020 eksporterede EU 32,7 millioner ton affald til ikke-EU lande, hvilket er en stigning på 75 pct. siden 2004. Tyrkiet er langt den største modtager af affald med 13,7 millioner ton i 2020. Indien er nummer to med 2,9 millioner ton og de senere år, er mængden til Pakistan steget meget. En undersøgelse fra 2021 tyder på, at de årlige indtægter fra ulovlig handel med affald er mellem 3,7 og 15,3 mia. euro.

Ifølge Europa-Kommissionens Impact Assessment, er andelen af affalds-eksporten fra OECD til ikke-OECD lande af følgende fraktioner (2018-2019 gennemsnitsværdier):

  • tekstiler: 93,5 pct. (6,5 pct. eksporteres indenfor OECD)
  • papir og pap: 84,5 pct. (15,5 pct. eksporteres indenfor OECD)
  • glas: 80,4 pct. (19,6 pct. eksporteres indenfor OECD)
  • plast: 70,3 pct. (28,7 pct. eksporteres indenfor OECD)
  • ikke-jernholdigt metal: 71,1 pct. (28,9 pct. eksporteres indenfor OECD)
  • jernholdigt metal: 25,6 pct. (74,4 pct. eksporteres indenfor OECD)

I 2020 producerede EU en samlet mængde affald på 2.337 millioner ton affald. Tankevækkende!

Læs mere
DAKOFA, Ferste skridt mod en revideret transportforordning er taget
WasteTech - Nu skal det være slut: EU-Parlamentet vil forbyde eksport af plastaffald

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.