Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Træaffald til nye anvendelser - mængder, kvaliteter og muligheder

Træaffald til nye anvendelser - mængder, kvaliteter og muligheder
Træaffald indsamlet fra genbrugspladser og bygge-/anlægsopgaver er forarbejdet træ, som har iboende muligheder for genbrug og genanvendelse. Hvordan kan fokus på kvaliteter, indsamling og behandling være med til at fremme nye og bedre anvendelser?

Er det muligt at sikre miljø og økonomi i systemerne og gennem de nye teknologier? Hvilke overvejelser er der med forbehandling og design, så nye byggerier drager fuld nytte af træmateriale som klimarigtigt byggemateriale i konstruktion og ved dekonstruktion? Webinaret vil belyse disse emner ud fra konkrete projekter og udviklingsopgaver, hvor der ses på træ som et værdifuldt materiale i den cirkulære økonomi. 

OBS: Mail med link til webinaret vil blive udsendt til deltagerne fredagen før webinaret afholdes. Hvis man dagen før webinaret ikke har modtaget et link, så kontakt DAKOFA.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på webinaret via ZOOM, er det også muligt at se en livestream af webinaret på Youtube - du skal blot skrive, at du har behov for et Youtube link i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten. Efter webinaret fremsendes desuden et Youtube link til deltagerne, hvor det vil være muligt at gense webinaret i en periode på 7 dage.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion – træaffald i en cirkulær kontekst
DAKOFA
DAKOFA
12:40-13:00
Affaldstræ nu og fremover – hvad gør vi og hvordan kan vi blive bedre?
Anke Oberender, Teknologisk Institut
Anke Oberender

Hvilke mængder og kvaliteter er der af træaffald i Danmark i dag? Hvilke muligheder er der nu, og hvordan kan der arbejdes med mere bæredygtig brug af træaffald fremover?

13:00-13:15
Spørgsmål og svar
13:15-13:35
Gentræ – koncept med genbrug af tømmer fra midlertidige konstruktion på byggepladser
Morten Strandlod, Solum Roskilde A/S
Morten Strandlod

Træaffald fra byggepladser fra fem store byggeentreprenører bliver sorteret hos Solum Gruppen, hvorefter det sælges til genbrug gennem byggemarkedet STARK. De hidtidige erfaringer med projektet, som også involverer Golder og er støttet af Realdania, fremlægges.

13:35-13:50
Spørgsmål og svar
13:50-14:00
Pause
14:00-14:20
Forpressede møbler fra træbaserede måtter – bredere brug af ny teknologi
Flemming Hynkemejer, CONVERT
Flemming Hynkemejer
CONVERT

CAFT, en ny luftpude-båren karting-teknologi, anvendes i et MUDP-støttet projekt til at omdanne fibre fra rent affaldstræ til ikke-vævede måtter, som presses til byggematerialer, skal-møbler mv. Teknologien anvendes i dag på bl.a. kasserede tekstiler, tørret ålegræs mv. 

14:20-14:30
Spørgsmål og svar
14:30-14:50
Fra træaffald og svampemycelium til letvægt-biomateriale
Jon Wedersøe Strunge, Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma as
Jon Wedersøe Strunge
Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma as

Et internationalt F&U-projekt dyrker de underjordiske dele af en svamp, mycelium, på udvalgte affaldstyper. Det kan efter afsluttende tørring give stærkt, formbart og let biomateriale til bygge- og anlægssektoren.

14:50-15:00
Spørgsmål og svar
15:00-15:00
Afrunding af webinaret
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

03. juni 2020
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via ZOOM

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.