Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Til kamp imod marint plast!

04. december 2018
Til kamp imod marint plast!
Det danske initiativ "Ocean Plastic Forum" blev i dag søsat ved en kick-off konference i København - enighed om stort potentiale for eksport af danske rammebetingelser og løsninger.

Ocean Plastic Forum, som blev etableret i 2017 af de relevante og kompetente virksomheder og organisationer (herunder DAKOFA), afholdt i dag en såkaldt kick-off konference. På konferencen fremlagde Gunilla Carlsson, som er kommunikationschef for det skånske affaldsselskab SYSAV og næstformand i ISWA's kommunikationsgruppe, de foreløbige hovedkonklusioner fra en rapport udarbejdet af ISWA, som DAKOFA er delsponsor for. Det fremgik blandt andet, at der estimeres en stigning i mængden af marint plast på ca. 75% frem mod 2050, hvis ikke der skrides radikalt ind over for problemet. Det vurderes desuden, at løsningen ikke skal findes på åbent hav, men derimod i de floder, der fører ud til verdenshavene. Floderne står nemlig for udledning af over 80% af det marine affald, hvilket ifølge rapporten hænger sammen med manglende affaldshåndteringssystemer i de pågældende områder. Der er således brug for ikke bare udbedrende initiativer men også nogle effektive rammebetingelser i de lande, der bidrager mest til den marine forurening.

Dette blev fulgt op af Henrik Knudsen fra DESMI, som er en dansk virksomhed, der leverer opsamlings- og behandlingsløsninger til plast i vandmiljøer. DESMI oplever ofte, at de største udfordringer ligger i de bureaukratiske og organisatoriske forhold i de lande, hvor de ønsker at stille deres kompetencer til rådighed. Det er derfor ikke primært de teknologiske udfordringer, der vejer tungest ved interventioner i de pågældende lande, men derimod manglende, smidige rammebetingelser.

Lignende erfaringer blev fremlagt af Peter Mygind Rasmussen fra Udenrigsministeriet, som forsøger at bane vejen for danske løsninger i Indonesien. Hér er det blandt andet det faktum, at der er 15 indonesiske ministerier, der skal ind over, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at komme igennem med sine gode intentioner om at medvirke til at forebygge og løse de verserende, alvorlige havmiljøudfordringer i farvandet omkring det store ø-rige.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) bakkede initiativet fra Ocean Plastic Forum op ved at fremhæve dels de åbenlyse, miljømæssige forbedringspotentialer og dels de potentielle indtjeningsmuligheder for danske virksomheder. Der er således tale om en dagsorden, den danske regering gerne vil understøtte, så længe det er i overensstemmelse med den førte politik og de tilstedeværende midler.

Endelig sluttede Franz Cuculiza fra Aage Vestergård Larsen A/S af med at fremlægge såvel gode som mindre gode erfaringer med genanvendelse af de plastmængder, der fiskes op af havmiljøet. Virksomheden har medvirket i et konsortium understøttet af blandt andet Veluxfonden, hvor man har skabt en organisation med indsamling, sortering, behandling, afsætning og genanvendelse af de omfattede mængder. Erfaringerne herfra viser, at der er gode potentialer i genanvendelse, men at der ligeledes opstår en frasorteret mængde, som skal bortskaffes på anden vis. Hér pegede Franz Cuculiza på de behandlingsteknologier, der formår at omdanne plastfraktionen til eksempelvis diesel og flybrændstof som seriøse alternativer til traditionel affaldsforbrænding - så længe man har sikret, at de lukrative mængder genanvendes i så høj grad som muligt.

Du kan læse mere om Ocean Plastic Forum ved at klikke hér.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.