Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: The Future We Want

09. oktober 2019
The Future We Want

Er titlen på ”The 2019 C40 World Mayors Summit”, der netop er skudt i gang og som afholdes i København 9.-12. oktober. DAKOFA deltog i dag på en såkaldt side event med titlen ” Building a climate neutral circular city” arrangeret af Københavns Kommune og Erhvervsstyrelsen.

Direktør Katrine Winding, Erhvervsstyrelsen, indledte med at introducere vigtigheden af en cirkulær omstilling i relation til målet om CO2-neutrale byer. Som de tre vigtigste tiltag, der kan accelerere den cirkulære omstilling, fremhævede hun brug af smart data, regulering, der skaber incitamenter for omstillingen, samt partnerskaber.

Erhvervsstyrelsen har skabt en One Stop Shop, hvor virksomheder kan få juridisk rådgivning på tværs af ministeriernes ressortområder. Dette var som bekendt et initiativ, der lå under den nationale CØ-strategi fra 2018. Der er allerede ca. 60 virksomheder, som herigennem har fået svar på, om deres forretningsmodel er juridisk gangbar. Erhvervsstyrelsen får herigennem løbende indblik i de barrierer, der kan være på tværs af lovgivningen. Erhvervsstyrelsen støtter og arbejder for brugen af smart data og digitalisering.

Katrine Winding fremhævede i sit oplæg bl.a. brugen af sensorer, smart monitorering, AI-teknologier (kunstig intelligens) til brug for fx smart sortering. Også deling af data, for på den måde at skabe transparens i værdikæden blev fremhævet. Udover lovgivning og teknologiudvikling er partnerskaber nødvendige for at skabe ændringer i forbrugsmønstrene i alle led i værdikæden og netop i dag lancerer Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Københavns Kommune et partnerskab ”circular city”.

Cirkulær Økonomi SKAL være en del af vores klimatiltag
Af øvrige talere var bl.a. Ashima Sukhdev fra Ellen MacAthur fonden, der i forbindelse med klima-ugen i New York lancerede deres seneste rapport "Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change”, som tidligere er omtalt her på DAKOFAs hjemmeside. Ashima Sukhdev fremhævede, at der er brug for radikale ændringer.  Der hersker en en bred enighed omkring klimamålet, men det er ligeledes tydeligt, at der brug for at finde en fælles forståelse for, hvordan vi når i mål - vi skal finde vejen, sagde Ashima Sukhdev. Cirkulær Økonomi kan helt afgjort hjælpe med at tackle klimaforandringerne. 45% procent af vores CO2 udledninger kan henføres til vores forbrug af produkter og hænger sammen med den måde hvorpå vores produkter fremstilles og den måde vi forvalter vores naturressourcer. I rapporten findes en række nøgletal for de potentialer, der klimamæssigt ligger i at omstille til en cirkulær økonomi. Der er brug for at designe sig ud af affaldsproblemet, der er brug for at holde produkterne i brug via deleøkonomiske ordninger og der er brug for regenerering af vores landbrug samt sikre kulstoflagring i jorden. Der ligger store klimabesparelser gemt i omstillingen til en cirkulær økonomi og cirkulær økonomi SKAL være en del af vores klimatiltag, sagde Ashima Sukhdev.

Den resterende del af formiddagens event bød på en række yderst interessante cases fra firmaer, der arbejder i front med cirkulær økonomi. Efter disse inspirerende cases debatterede deltagerne i grupper, og der var ingen tvivl blandt deltagerne om, at kommunerne har en vigtig rolle i at tænke cirkulær økonomi og klima sammen, men også i at facilitere udviklingen mod cirkulære byer.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.