Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Terrestrisk risikovurdering af problematiske stoffer i nedknust asfalt, beton og tegl

25. marts 2019
Terrestrisk risikovurdering af problematiske stoffer i nedknust asfalt, beton og tegl

Miljøstyrelsen har nu udgivet det sidste af fire projekter, som skal belyse indhold og udvaskning af potentielt miljøskadelige stoffer ved nyttiggørelse af knust asfalt, beton og tegl. Projekterne udgør tilsammen et fagligt grundlag for en eventuel revision af eksisterende regler for nyttiggørelse af knust beton og tegl jf. restproduktbekendtgørelsen, herunder om der skal sættes grænseværdier for miljøskadelige stoffer.

I dette miljøprojekt søges det afklaret, om nyttiggørelse af nedknust asfalt, beton og blandinger af beton og tegl uden for egentlige vejanlæg indebærer en risiko for uacceptable effekter på terrestriske organismer som følge af udvaskning af problematiske stoffer. Derudover er der set på, om organiske tilsætningsstoffer, der anvendes i beton, kan indebære en risiko for de terrestiske organismer. 

Der er foretaget økotoksikologiske vurderinger for de stoffer i nedknust asfalt, beton og tegl, der i de tre foregående projekter er identificeret som potentielt problematiske. Dette omfatter både uorganiske og organiske stoffer, herunder også betontilsætningsstoffer. 


Det konkluderes i rapporten, at ved nyttiggørelse af nedknust asfalt, beton og tegl uden for egentlige vejanlæg er der ikke fundet nogen risiko af betydning for de stoffer, som indgik i de økotoksikologiske vurderingerne. For en række af de udpegede betontilsætningsstofferne er denne vurdering dog kun foretaget kvalitativ, da datagrundlaget blev fundet meget begrænset. 


Find hele rapporten her

 

Læs også de øvrige tre rapporter om udvaskning og spredning af problematiske stoffer fra asfalt, beton og tegl:

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.