Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Arrangement: Temamøde - Hvordan skal affaldet indgå i energiforliget?

Temamøde - Hvordan skal affaldet indgå i energiforliget?
Temamødet afholdes d. 28. maj 2018, kl. 09.30-12.30 i hos DAKOFA, Vestebrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.

Regeringen har offentliggjort sit udspil til et kommende energiforlig, som indeholder væsentlige ændringer i energisektorens rammevilkår. Hvordan spiller affald og VE ind i Danmarks fremtidige energisystemer og er rammerne for afholdte og nye investeringer de rigtige? Er vilkårene lige og fair og vil de rette og evt. nye systemer og teknologier blomstre? Har affaldssektoren bæredygtige briller på, så energi, klima og ressourcer går hånd i hånd? Kom og hør om muligt indhold af næste energiforlig, klimaeffekter og affaldssektoren rolle i den fremtidige energi- og klimapolitik.

Efter temamøde serveres der sandwich.

Det er gratis at deltage i temamødet

OBS: Der er et begrænset antal deltagerpladser som vil blive besat efter først til mølle princippet.

 

 

Program

9:30-9:35
Velkomst og introduktion
DAKOFA
DAKOFA
9:35-10:15
Regeringens udspil til kommende energiforlig
Thomas Capral Henriksen, Dansk Energi
Thomas Capral Henriksen
Dansk Energi
10:15-10:40
Klimaeffekter - hvilken rolle kan biomassen spille?
Pia Frederiksen, Aarhus Universitet, medlem af Klimarådet
Pia Frederiksen
Aarhus Universitet, medlem af Klimarådet
10:40-11:00
Kaffepause
11:00-11:20
Affaldsenergiens rolle i det fremtidige energisystem
Jacob Hartvig Simonsen, Dansk Affaldsforening
Jacob Hartvig Simonsen
Jacob Hartvig Simonsen
Dansk Affaldsforening
Jacob H. Simonsen er direktør for Dansk Affaldsforening, der varetager interesserne for kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber i Danmark. Jacob arbejder vedholdende og stædigt for at hans medlemmer får gode og velfungerende rammer om genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponi af affald i Danmark. Udgangspunktet er fokus på genbrug og genanvendelse, men synspunktet er samtidig at der er brug for alle led i værdikæden for at skabe et robust, velfungerende og effektivt affaldssystem.

Jacob har arbejdet med affald og miljø i hele sin karriere, er uddannet Cand. Merc. Jur. fra Copenhagen Business School og er ligeledes Master i Coporate Communication.
11:20-11:40
Biomasse, have-parkaffald og træaffald – investering, planer og klimaeffekt
Dan Fredskov, Amager Ressourcecenter
Dan Fredskov
Amager Ressourcecenter
11:40-12:00
Madaffald og biogas – er vejen brolagt i energiforliget?
Bruno Sander Nielsen, Biogasbranchen
Bruno Sander Nielsen
Biogasbranchen
12:00-12:25
Paneldebat

Alle oplægsholdere

12:25-13:00
Afslutning
DAKOFA
DAKOFA

Hvornår

28. maj 2018
kl. 09.30 - 12.30

Hvor

Hos DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygn. 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 0,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 0,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.