Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Tekstilnyhed #6: Særligt om SMV’er

13. januar 2020
Tekstilnyhed #6: Særligt om SMV’er

Størstedelen af den del af den tekstile værdikæde, som ligger inden for EU’s grænser, består af SMV’er. Et nyt studie kigger nærmere på muligheder og udfordringer for netop denne gruppe af virksomheder og præsenterer samtidig et omfattende overblik over virksomheder, organisationer, initiativer og cases.

Ifølge en omfattende undersøgelse om små og mellemstore tekstilvirksomheder, udarbejdet for Europa-Kommissionen, beskæftiger den europæiske industri for tekstiler, mode og fodtøj i EU alene omkring 1,7 millioner mennesker i mere end 176.000 virksomheder. 90% af disse virksomheder er små eller mellemstore med færre end 50 ansatte. Små og mikrovirksomheder med færre end 10 ansatte anses ifølge undersøgelsen for værende helt centrale i omstillingen til en grønnere og mere cirkulær industri, idet de på grund af deres størrelse er særligt agile. Man har derfor i dette omfattende projekt sat særligt fokus på netop SMV’ernes mulighed for at omstille til mere bæredygtige forretningsmodeller samt undersøgt, hvilke primære faktorer der vil muliggøre omstillingen.

Hvad er mulighederne?
Baseret på litteraturstudier, interviews samt udvalgte case-studier har projektet affødt en analyse af både muligheder og barrierer for at fremme de både miljømæssigt og økonomisk bæredygtige forretningsmodeller inden for den europæiske mode- og tekstilindustri. Ifølge studiet oplever virksomhederne generelt, at særligt de yngre generationer gennem de senere år er blevet mere interesserede i såkaldte værdibaserede forbrugsmodeller frem for de traditionelle købs- og ejerskabsmodeller. Virksomhederne oplever også, at delekulturen stormer fremad og at markedet for nye modeller, der kan tilbyde genbrug, fælles brug, udlejning samt levetidsforlængelse af produkterne, er i kraftig vækst. De SMV’er, der arbejder aktivt med bæredygtighed, oplever samtidig, at de har gode muligheder for at udfolde sig kreativt med henblik på at opnå et højere mål om øget bæredygtighed samtidig med, at de generelt oplever en positiv feedback fra både kunder, leverandører og omverdenen i det hele taget.

Ifølge studiet er SMV’erne imidlertid særligt udfordrede i forhold til:

 • Konkurrence fra virksomheder med stor volumen og en lav prissætning
 • Adgang til udstillingsvinduer og markeder
 • Forbrugerens kendskab til ”niche-virksomheder”
 • Mangel på passende finansiering og lånemuligheder
 • Tekniske udfordringer i forhold til eksempelvis adgang til designværktøjer og genanvendte materialer samt
 • At etablere fuldstændig gennemsigtighed i hele værdikæden.

Anbefalinger
Med udgangspunkt i det omfattende arbejde vurderer forfatterne bag rapporten, at mange af udfordringerne starter ved end-of-life. De anbefaler derfor først og fremmest, at man så hurtigt som muligt og i hele værdikæden får implementeret et velfungerende og fuldt ud integreret system, der kan behandle tekstilerne ved slutningen af deres første levetid. De anbefaler samtidig, at definitionen af tekstilaffald bliver forfinet således, at det bliver lettere for SMV’er at upcycle tekstilaffald. I tillæg anbefales det, at mentorordninger udbredes over hele EU og at SMV’erne får lettere adgang til information og konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem med at evaluere deres egen indsats. Endelig understreges det, at et cirkulært system skal matches med reduceret forbrug og dermed også med øget information til forbrugerne.

I tillæg til de generelle anbefalinger har forfatterne også identificeret de vigtigste katalysatorer, der kan fremme omstillingen til en cirkulær økonomi i sektoren. I det følgende præsenteres et udpluk:

Økonomiske instrumenter:

 • incitamentsskabende skattestruktur, tilskud og subsidier til bæredygtige initiativer
 • carbon-skat samt bøder for ikke-bæredygtige virksomheder
 • passende finansierings- og lånemuligheder

Informations-flow:

 • bedre data og rapportering for indsamling og genanvendelse
 • platforme til viden- og ressourcedeling samt netværksforbindelser

Lovgivningsmæssige tiltag:

 • klare end-of-waste kriterier for tekstiler
 • obligatoriske EPR-systemer
 • harmoniseret regulering på tværs af EU samt fjernelse af administrative barrierer

Teknologisk udvikling:

 • information og adgang til opkommende F&U omkring eksempelvis genanvendelse

Et omfattende arbejde med mange interessante oversigter
Projektet er baseret på udarbejdelsen af en omfattende database, hvor man identificerede mere end 400 forskellige enheder (se en samlet liste i Annex 2), inklusive 15 danske, der er blevet opdelt i følgende kategorier: Modebrands/designere, organisationer, der arbejder med materialer, teknologi eller genanvendelse samt støttende organisationer som eksempelvis netværksorganisationer, brancheforeninger, NGO’er og konsulenter.

Med udgangspunkt i denne liste har forfatterne bag undersøgelsen udarbejdet en interessant case-samling med 12 best-practice eksempler fra 9 forskellige medlemsstater (se Annex 3), hvori der er masser af inspiration at hente. Eksemplerne inkluderer virksomheder, der arbejder med udvikling af nye fibre samt materialegenanvendelse, såsom; design og produktion med brug af bæredygtige, genanvendte eller upcyclede materialer; udvidet kundeservice i form af reparation og tilbagetagning; nye forretningsmodeller i form af deling og gensalg, softwaresystemer for on-demand produktion; forbrugerrettet informationskampagne.

I Annex 4 kan man ydermere finde en oversigt over de, ifølge rapportens forfattere, primære forskningsprojekter, der er relevante for, eller som omhandler SMV’er inden for mode- og tekstilbrancherne. Her er der tale om en oversigt over 20 forskellige større forsknings- og udviklingsprojekter med en kort præsentation af hvert enkelt projekts fokus og/eller output. I Annex 5 finder man i tillæg en omfattende oversigt over låne- og finansieringsmuligheder inden for området, der både præsenterer muligheder på EU-, nationalt og regionalt niveau. I denne liste findes der ingen specifikke danske programmer, men der er præsentation af bl.a. nordiske og EU-dækkende muligheder, som kan være relevante for danske SMV’er, der ønsker at søge støtte til at komme i gang.

Læs mere
Du kan finde hovedrapporten samt de tilhørende bilag i EU’s publikationsarkiv:

 

Læs i denne forbindelse også DAKOFA’s “Kortlægning af den danske tekstilbranche”, hvor de danske aktører inden for tekstilområdet identificeres og præsenteres.

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.