Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Tekstilnyhed #5: Genanvendelse

13. januar 2020
Tekstilnyhed #5: Genanvendelse

”Genanvendte fibre alene kan aldrig gøre tekstilindustrien bæredygtig, idet fibrene kun står for en mindre del af den samlede miljøbelastning”

Sådan lyder én af underoverskrifterne på en rapport fra det det svenske forskningsprogram Mistra Future Fashion, hvori forskere har forsøgt at sammenfatte en stor del af den viden omkring genanvendelse, som de på nuværende tidspunkt ligger inde med. Det understreges dog også, at genanvendelse er en vigtig del af løsningen, og at vi kan forvente en gennemgribende udvikling inden for området i de kommende år.

I det nye ”White paper on textile recycling” konkluderer forskerne mere specifikt, at genanvendelse bør være den sidste del af en samlet strategi efter, at levetiden af produktet er forlænget så meget som overhovedet muligt gennem vedligeholdelse, reparation og genbrug. Samtidig påpeger de, at de miljømæssige fordele ved genanvendte fibre primært relaterer sig til, hvilke materialer fibrene erstatter samt, hvor stor en andel af materialet, der erstattes, og at det dermed også kan være svært at drage generelle konklusioner i forhold til, hvor bæredygtig genanvendelse egentlig er. I den forbindelse konkluderer forskerne også, at den såkaldte ”open-loop” genanvendelse, hvorunder man udveksler materialer mellem anvendelser til tekstil-, plast-, komposit- og non-woven-produkter kan være et vigtigt ”her-og-nu” skridt på vejen til at gøre sektoren mere ressourceeffektiv i forhold til både miljø og økonomi.

Sandt eller falsk?
Gennem hele rapporten finder man henvisninger til en lang række interessante og mere dybdegående forskningsresultater inden for genanvendelsesområdet specifikt, men også mere generelt inden for hele end-of-life behandlingen af tekstiler. Et hurtigt indblik får man i en såkaldt ”sandt-eller-falsk” oversigt over de mest almindelige antagelser inden for tekstilområdet, som samtidig indeholder de mest relevante henvisninger til mere dybdegående undersøgelser fra hele Mistra Future Fashion forskningsprogrammet. På denne måde forsøger man ifølge forskerne at opstille korte svar på de mest almindelige spørgsmål inden for end-of-life behandling af tekstiler.

Teknologioversigt – nu og i fremtiden
Dykker man ned i rapporten, finder man adskillige interessante oversigter og præsentationer, som er nyttige, hvis man skal have en relativt let forståelig indføring i, hvad der er op- og ned inden for genanvendelse af tekstiler. Rapporten præsenterer bl.a. en fin oversigt over de nuværende samt forventede fremtidige løsninger for genanvendelse og beskriver på en enkel og let tilgængelig måde både proces og output samt det nuværende udviklingsniveau for hver enkelt løsning.

I forhold til fremtidens løsninger påpeger forskerne, at tekstilerne er en kompleks størrelse, og at man forventer, at fremtidens system derfor også vil bestå af en kombination af forskellige løsninger. Der findes altså ikke en ”silver-bullet”, som kan klare alle mængder. Selv hvis man kender de markedsførte materialers fibersammensætning i relativt detaljeret grad, er det svært at forudse, hvordan tekstilerne ser ud, når de en dag skal bortskaffes, og billedet bliver derfor hurtigt meget komplekst. Både enkelttråd, metervare og produkt kan hver især være sammensat med forskellige typer materiale og kan være behandlet med forskellige farve- og kemiske stoffer, og fremtidens system vil derfor, ifølge forskerne, bestå af flere forskellige teknologiske løsninger, herunder både mekaniske, termomekaniske og kemiske, der tilsammen kan håndtere de komplekse mængder. Forskerne fremhæver samtidig et udpluk af de hyppigst omtalte udfordringer i forbindelse med genanvendelse af tekstiler generelt og bringer i den forbindelse nogle interessante indblik i, hvad der er op og ned.

Udvidet guide til designerne
Endelig præsenterer rapporten også en kort oversigt over, hvordan design og genanvendelse hænger sammen – både i forhold til, hvordan man kan indtænke genanvendte materialer i designfasen, men også, hvordan man kan designe produkter, der er egnet til genanvendelse både generelt, men også specifikt i forhold til hhv. bomuld-, polyester- og nylonprodukter. Den nuværende anbefaling i forhold til sidstnævnte er at producere produkter i mono-materialer (med mindre det nedbringer holdbarheden) samt at undgå kemisk behandling, der kan være med til at hæmme genanvendelsesprocessen.

Læs mere

Du kan finde mere om genanvendelse af tekstiler i DAKOFAs nyhedsarkiv, herunder bl.a. i følgende nyheder:

Du kan også finde relevante præsentationer under følgende tidligere arrangementer:

Vil du læse endnu mere kan du også dykke ned i én eller flere af følgende publikationer:

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.