Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Tekstilgenanvendelse sat under lup

12. februar 2019
Tekstilgenanvendelse sat under lup
De eksisterende fiber-til-fiber genanvendelsesteknologier ser på nuværende tidspunkt ud til at balancere på et smalt økonomisk grundlag. Men forskning, udvikling og forandringer i markederne forventes at skabe grobund for mere og flere bæredygtige løsninger.

Britiske WRAP har netop præsenteret en ny rapport, som giver læseren en tiltrængt status over eksisterende løsninger for fiber-til-fiber genanvendelse af tekstiler. Genanvendelsesløsninger i form af mekaniske processer, der kan genanvende brugte tekstiler til fibre og produkter af en lavere kvalitet end virgine fibre har eksisteret i mange år. Men med udgangspunkt i det kommende EU-krav om separat indsamling af tekstiler, der utvivlsomt vil være med til at øge de europæiske mængder af indsamlet brugt tekstil markant, såvel som et bredt ønske om at lukke de tekstile kredsløb, arbejdes der verden over på højtryk for at udvikle effektive og økonomisk rentable fiber-til-fiber genanvendelsesløsninger, som i stor skala vil kunne producere nye tekstilfibre af en kvalitet, som producenterne kan anvende til nye tekstilprodukter.

Kemisk vs. mekanisk genanvendelse
Den nye britiske rapport præsenterer en fin oversigt over de forskellige behandlingsmetoder, som der enten er under udvikling, på test-stadiet eller i egentlig drift. I rapporten skelnes der mellem de kemiske og de mekaniske metoder og undersøgelsen ser bl.a. på, hvilke fibre der er velegnede til hvilke metoder, hvilke stadier de enkelte metoder er på i øjeblikket samt, hvor langt de forskellige løsninger vurderes at være fra at kunne operere på et kommercielt marked. Rapporten præsenterer samtidig også en økonomisk vurdering af de to metoder, men understreger, at flere af løsningerne endnu ikke er på et stadie, hvorfra man kan drage endelige konklusioner om økonomisk rentabilitet. Konklusionerne lægger derfor også op til, at data løbende opdateres i takt med, at markederne og teknologierne udvikler sig.

Den nye rapport tager udgangspunkt i en engelsk markedsundersøgelse der viser, at bomuld og polyester er de mest dominerende fibertyper. Forbruget af bomuld er stigende og udgør for mange producenter mere end halvdelen af de fibermængder, som der markedsføres i England. Samtidig har det globale denim-brand Levis vurderet, at bomuld er den fibertype, som er i størst risiko for at blive en knap ressource. Virksomheden vurderer i sin 2030-fiberstrategi, at der i 2020 vil være et underskud på 5 millioner ton bomuld på globalt plan. Det forventes derfor, at efterspørgslen efter bomulds-lignende fibre, herunder også genanvendte fibre, vil stige markant i de kommende år. Samtidig påpeges det, at polyester globalt set er den mest dominante fibertype på markedet og at efterspørgslen stiger i takt med at det generelle tekstilforbrug øges. Af disse årsager har rapporten sat særligt fokus på løsninger for netop bomuld og polyester. 

De foreløbige konklusioner 
Med udgangspunkt i de nuværende, men sparsomme, datagrundlag, er de første forsigtige konklusioner på studiet, at det på nuværende tidspunkt er cellulose- og polyesterfibre, som har det største potentiale for fiber-til-fiber genanvendelse. De kemiske genanvendelsesprocesser er for de flestes vedkommende stadig på udviklingsstadiet, men de første beregninger tyder på, at der inden for visse omkostnings- og prisrammer ser ud til at kunne være positiv økonomi i netop de kemiske processer. De mekaniske processer ser ud til at være meget afhængige af, at producenterne vil være villige til at betale en højere pris for de genanvendte fibre end for de virgine (helt op til fire gange prisen for de virgine fibre, afhængig af garnets karakteristika). Der er imidlertid også nylige projekter, som har demonstreret, at de mekaniske processer kan være økonomisk rentable, så der er altså stadig brug for bedre data og flere undersøgelser.

En af de helt store barrierer for både de kemiske og de mekaniske løsninger er øget indsamling og bedre sortering. Førstnævnte må forventes at blive adresseret i forbindelse med det kommende EU-krav om seperat indsamling af tekstiler, der træder i kraft fra 2025, mens sidstnævnte bl.a. diskuteres i forhold til mulighederne med FIBERSORT-teknologien, som DAKOFAs tekstilnetværk besøgte sidste år i Holland. I rapporten diskuteres forskellige muligheder for at skubbe på udviklingen inden for fiber-til-fiber genanvendelse kort og her nævnes bl.a. et udvidet producentansvar for tekstiler, i stil med det, som man har etableret i Frankrig; stimulering af markedet for genanvendte fibre; samt en mere positiv kommunikation og forståelse omkring anvendelse af genanvendte fibre.

Alan Wheeler, direktør i Textile Recycling Association, som besøgte DAKOFA i juni sidste år for at give en status over de europæiske markeder for brugte tekstiler, udtalte i forbindelse med lanceringen af rapporten, at der er risiko for, at markederne for tekstiler til genanvendelse bliver oversvømmet, hvis vi ikke snart finder gangbare løsninger. Sker det, vil det unægteligt medføre øgede mængder af brugt tekstil til deponering (eller, i det danske tilfælde, til forbrænding). Denne rapport skal dermed kun ses som startskuddet til masser af forsøg, tests og videndeling således, at medlemsstaterne gør sig klar til en mere cirkulær fremtid. 


Du kan finde den nye rapport ”Fibre to fibre recycling: An economic & financial sustainability assessment” her.

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.