Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Tekstiler står for 32% af Skotlands CO2-aftryk relateret til husholdningsaffaldet

18. februar 2022
Tekstiler står for 32% af Skotlands CO2-aftryk relateret til husholdningsaffaldet

Zero Waste Skotlands seneste Carbon Metric-rapport viser, at selvom tekstiler blot står for 4% af husholdningsaffaldet beregnet i vægt, så dækker det over 32% af Skotlands CO2- aftryk.

Ifølge rapporten består de fem mest CO2-intensive materialer i husholdningsaffaldet af papir, pap, plastik, tekstil samt madaffald, der samlet set udgør 46 % af al husholdningsmængden i 2020. Trods de ”kun” udgør 46% af mængden, udgør de ifølge rapporten dog 83 % af CO2-aftrykket fra husholdningsaffaldet. Rapporten opsummerer CO2-aftrykket beregnet på baggrund af de seneste offentliggjorte affaldsdata fra Scottish Environment Protection Agency (SEPA). Tallene er således relateret til 2020 tal.

Skotlands Carbon Metric måler CO2-aftrykket gennem hele livscyklussen fra ressourceudvinding, produktionsfasen og til emissionerne forbundet med affaldsledet - dette uanset, hvor i verden disse påvirkninger forekommer.

Rapportens fem vigtigste konklusioner er følgende:

  • Husholdningsaffaldets CO2-påvirkninger steg til 5,8 millioner tons CO2-ækvivalenter, en stigning på 3,2 % (~180.000 tons CO2-ækvivalenter) fra 2019-tal.
  • Stigningen i husholdningernes CO2-påvirkninger kan tilskrives COVID 19-nedlukninger, som både har ført til en stigning i husholdningsaffald og også resulteret i midlertidig lukning af husholdningernes genbrugspladser.
  • På trods af stigningen på 3,2 % år-til-år i hele livscyklussens CO2-påvirkningen af husholdningsaffald i 2020, var CO2-påvirkningen fra husholdningsaffald i 2020 13,6 % (ca. 920.000 tons) under 2011 (baseline).
  • De fem mest CO2-intensive materialer tegnede sig for 46 % af al husholdningsaffaldet i 2020, men udgjorde 83 % af CO2-påvirkningerne.
  • Tekstilaffald udgjorde kun 4 % af affaldet, men 32 % af CO2-påvirkningerne.
  • Madspild udgjorde 18 % af husholdningernes affald efter vægt, men udgjorde 30 % CO2-påvirkningerne

Læs mere her:

Se hele Carbon Metric-rapporten her på Zero Waste Skotlands hjemmeside

Se pressemeddelelsen her på her på Zero Waste Skotlands hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

TekstilerOrganisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.