Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Tekstiler i EU-Kommissionens nye CØ-handlingsplan

13. marts 2020
Tekstiler i EU-Kommissionens nye CØ-handlingsplan
Kommissionen vil i 2021 formulere en omfattende strategi for tekstiler.

I den netop vedtagne CØ-handlingsplan for EU, optræder tekstiler som én af de fire udvalgte nøgleværdikæder, der i handlingsplansperioden vil være særligt i fokus.

I følge planen har tekstiler, efter fødevarer, boliger og transport, det fjerde højeste niveau, når det gælder brugen af primære råstoffer og vand, og det femte højeste niveau, når det kommer til drivhusgasemissioner. Det estimeres, at mindre end 1% af tekstiler på verdensplan bliver genanvendt til nye tekstiler.

60% af tekstilerne (målt i værdi) produceres uden for EU, men det fremhæves, at den europæiske tekstilindustri, der primært består af SMV’er, nu er er på vej tilbage på markedet. Da tekstilernes værdikæder er komplekse og udfordringerne mange, vil Kommissionen i 2021 lancere en omfattende EU-strategi for tekstiler baseret på input fra industrien og øvrige interessenter.

Strategien vil sigte mod at styrke industriens innovative kræfter og konkurrenceevne gennem en styrkelse af det europæiske marked for bæredygtige og cirkulære tekstiler, herunder støtte markedet for genbrug. Strategien vil ligeledes adressere ”fast fashion” og fremme nye forretningsmodeller. Strategiens mål vil blive opnået ved bl.a. at:

 • Anvende nye bæredygtige rammebetingelser for produkter, herunder for tekstiler samt ved at udvikle eco-designkriterier for at sikre, at tekstilprodukter er designet til cirkularitet, indeholder genanvendte materialer, ikke indeholder farlig kemi og ved at styrke industriens og forbrugernes mulighed for at vælge bæredygtige tekstiler samt få en nem adgang til genbrug og reparationsmuligheder.
 • Forbedre industriens lovmæssige rammer for produktion af bæredygtige og cirkulære tekstiler i EU, herunder særligt ved at etablere incitamenter, støtte fx forretningsmodeller som produkt-som-service-modellen, udvikle cirkulære materialer og produktionsprocesser samt øge gennemsigtigheden via bl.a. internationalt samarbejde.
 • Vejlede medlemsstaterne, så de i 2025 kan opnå høje niveauer af separat indsamling af tekstilaffald.
 • Fremme sortering, genbrug og genanvendelse af tekstiler ved at fremme innovation, fremme industrielle applikationer og introducere lovgivningsmæssige tiltag, så som udvidet producentansvar.

EU’s handlingsplan for CØ indeholder ligeledes tværgående elementer og tiltag, som ikke kun er møntet på tekstiler, men som også vil påvirke værdikæden for tekstiler. Kommissionen vil inden for de kommende to år fremsætte følgende lovgivningsmæssige forslag:

 • En bæredygtig produktpolitik (2021)
 • En styrkelse af forbrugernes muligheder i den grønne omstilling (2020)
 • Rettighed til reparation (ny udgave af ”Right-to-repair”). Dette også gennem ikke-lovgivningsmæssige tiltag (2021)

Som en del af de lovgivningsmæssige initiativer vil Kommissionen overveje etableringen af bæredygtighedsprincipper og andre passende måder at regulere følgende aspekter:

 • Forbedre produkters holdbarhed, genbruglighed, opgraderingsmuligheder og adressere farligt kemi i produkter samt produkternes energi og ressourceeffektivitet.
 • Øge indholdet af genanvendte materialer i nye produkter samtidig med at sikre produkternes ydeevne og sikkerhed samt øge høj kvalitet i genanvendelsen.
 • Begrænse engangsbrug og planlagt forældelse af produkter.
 • Introducere et forbud mod destruktion af usolgte funktionsdygtige produkter
 • Introducere incitamenter til produkt-som-service og øvrige forretningsmodeller, hvor producenterne beholder ejerskabet af produktet eller ansvaret for dets ydeevne i hele dets levetid.
 • Mobilisere potentialet for digitalisering af produktinformation, herunder løsninger som digitale produktpas, tagging eller vandmærker.
 • Belønne produkter udfra deres bæredygtighed, herunder sammenkæde bæredygtighedsniveauer med incitamenter.

Derudover indeholder strategien tiltag inden for affaldsområdet, som ligeledes vil have indflydelse på værdikæden for tekstiler. Kommissionen har som mål, at den totale affaldsproduktion skal nedbringes og at mængden af restaffaldet (ikke-genanvendeligt affald) fra husholdningerne (MSW) skal halveres i 2030. Kommissionen vil på affaldsområdet ligeledes i planperioden blandt andet introducere:

 • Mål for affaldsforebyggelse for specifikke affaldsstrømme (2022)
 • En EU-harmoniseret model for separat indsamling af affald og mærkning (2022)
 • Metoder til at spore og minimere indhold af stoffer, som kan indeholde en risiko i det genanvendte materiale og produkter produceret heraf (2021)
 • Harmonisere informationssystemer for indholdet af risikostoffer (2021)

Ovenstående initiativer og mål vil således også have indflydelse på værdikæden for tekstiler og det er derfor en ny CØ-handlingsplan, som i den grad vil sætte skub i udviklingen inden for dette område. Den danske regering barsler med en ny national strategi for cirkulær økonomi og det er derfor vigtigt at læse sidste afsnit i EU-handlingsplanen, hvor Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at adoptere eller opdatere deres nationale CØ-strategier i lyset af EU’s målsætninger, hvilket kunne tyde på, at tekstiler formentligt også vil være i fokus for en kommende ny national CØ-strategi.

Baggrundsmateriale:

Kommissionens meddelelse "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi - For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa", COM(2020) 98 final, fra 11. marts 2020 kan hentes her  (der er to filer -et hoveddokument og et bilag med tidpunkter for de beskrevne tiltag).

Du kan finde Kommissionens pressemeddelelse her, hvor der også er link til andet baggrundsmateriale.

Handlingsplanen har ligeledes fået sin egen webside, som du finder her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.