Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Tekstiler fra erhverv og offentlige institutioner - hvad er markedspotentialet?

Tekstiler fra erhverv og offentlige institutioner - hvad er markedspotentialet?
Photo by: Senior Master Sgt. Burke Baker
På dette seminar vil vi undersøge, om der er mulighed for at øge genbrug og genanvendelse af de brugte tekstiler fra erhverv og offentlige institutioner. Vi vil forsøge at belyse, hvad status er på området og om der kan forventes at være nogle reelle markedsmuligheder samt se på, hvordan de danske aktører kan være med til at skubbe på en potentiel udvikling inden for området.

Når vi taler om brugte tekstiler og tekstilaffald ledes tankerne oftest hen på brugt tøj fra husholdningerne. En nyligt publiceret undersøgelse fra Miljøstyrelsen indikerer imidlertid, at der kan være tale om et uudforsket marked i forhold til at se nærmere på tekstiler fra erhverv og offentlige institutioner.

Med denne mængde er der tale om mere ensartede mængder samt færre kilder, der er relativt let tilgængelige, sammenlignet med tekstilerne fra de private husholdninger. Samtidig kan indkøbere fra både det offentlige og de private erhverv være agile og slagkraftige kunder, som kan være med til at skabe et marked for tekstilprodukter, der er egnet til et cirkulært kredsløb.

På dette seminar skal vi derfor blive klogere på, om der er mulighed for at øge mængden af genbrug og/eller genanvendelse af tekstiler fra erhverv og offentlige institutioner samt, hvordan hele værdikæden kan være med til at skubbe på en sådan udvikling.

Seminaret er relevant for både producenter, professionelle indkøbere og indsamlere, som ønsker at diskutere potentielle muligheder i et, på nuværende tidspunkt, relativt uudforsket marked.

Seminaret afholdes den 17. januar 2019 kl. 10.00 til 13.30 i DAKOFA’s mødelokale, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.

Program

9:30-10:00
Registrering og kaffe
10:00-10:05
Velkomst og introduktion

v/DAKOFA

Inspirationsoplæg

10:05-10:35
Tekstiler fra erhverv og offentlige institutioner - sådan gør man i Holland (OBS! Oplægget er på engelsk og via Skype)
Emile Bruls, Rijkswaterstaat
Emile Bruls
Rijkswaterstaat

I Holland arbejder man intensivt med at få mere ud af ressourcerne fra denne fraktion. Bl.a. har den hollandske hær, i samarbejde med en række øvrige hollandske aktører, over en længere periode arbejdet for at lukke kredsløbet for uniformer og andre tekstiler. Hør om dette projekt samt en række andre og bliv klogere på, hvordan samarbejde aktørerne imellem kan være med til at lukke de tekstile kredsløb.

Session 1: Hvilke mængder taler vi om og hvordan efterspørges de?

10:35-10:50
Kommunens indkøb og håndtering af tekstiler

Københavns Kommunes har netop gennemført en undersøgelse af deres forbrug af tekstiler. Hvilke mængder er der tale om, hvor store er de og hvad sker der med dem efter endt levetid?

10:50-11:10
Pause
11:10-11:40
Tekstiler i sundhedssektoren - udfordringer og muligheder

NORTEX producerer og sælger tekstiler til den danske sundhedssektor. Hør om virksomhedens fokus og udfordringer i forhold til at producere og sælge tekstiler, der egner sig til både genbrug og genanvendelse.

Session 2: Lukkede kredsløb - findes og fungerer de?

11:40-12:00
Vaskeriernes rolle i en cirkulær værdikæde
Anna-Sofie Plougmand, BERENDSEN
Anna-Sofie Plougmand

Vaskerierne har længe fungeret som en central spiller i forhold til tekstiler til både erhverv og offentlige institutioner. Hør hvordan Berendsen forvalter deres rolle i kæden, samt hvilke muligheder vaskerierne ser i en fremtidig cirkulær økonomi.

12:00-12:35
Sandwich og frisk luft
12:35-12:55
Cirkulært arbejdstøj – kan det lade sig gøre?
Rikke Bergmann Johansen, TOIL ’N’ MOIL sustainable workwear
Rikke Bergmann Johansen

I Nordjylland er man startet op fra bunden for at lave et lukket kredsløb for arbejdstøj. Hør hvor langt virksomheden er med projektet, samt hvilke aktiviteter og kriterier, de fokuserer på.

Session 3: Hvordan kommer vi videre? - inspiration og debat

12:55-13:25
Paneldebat om tekstiler fra erhverv og offentlige institutioner

– Er der uudforskede muligheder og hvordan kommer vi i så fald videre?

13:25-13:30
Afrunding

v/DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

17. januar 2019
kl. 10.00 - 13.30

Hvor

DAKOFA’s mødelokale
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.600,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.700,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
3. januar 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.