Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Teknologiudvikling og bedre rammebetingelser - vejen til bedre kvalitet i genanvendelse af elektronikaffald i Danmark

DAKOFA afholder konference for Miljøstyrelsen den 2. februar 2016, kl. 9.00-16.00 i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.

Det Strategiske Samarbejde for bedre genanvendelse af elektronikaffald, som blev søsat i 2014 under ressourcestrategien, har nu afholdt række workshops og gennemført et vidensprojekt. Der er i forløbet blevet peget på en række muligheder for teknologiudvikling med henblik på at øge kvaliteten i genanvendelse af elektronikaffaldet. Der er ligeledes i samarbejdet blevet identificeret en stor interesse fra genanvendelsesvirksomhederne og teknologiudviklingerne for at medvirke til denne udvikling.

Flere af det Strategiske Samarbejde medlemmer har løbende gennem perioden peget på, at rammebetingelserne for genanvendelse af elektronikaffald er afgørende for at kunne gøre en forretning rentabel og virksomheder interesseret i at investere i teknologi til håndtering af den første sortering og oparbejdning af affaldet.

De danske regler på området er underlagt EU’s WEEE-direktiv. Direktivet er implementeret forskelligt i de enkelte EU-lande, og der er derfor under partnerskabet blevet foretaget en analyse af implementeringen i udvalgte lande. Denne analyse er lige på trapperne og forventes, at kunne inspirere til hvordan det danske system evt. kan skabe bedre rammer for øget kvalitet i genanvendelsen.

Som en afslutning på det strategiske samarbejde afholdes nærværende konference med det formål, at samle op på konkrete ideer og seneste projekter udsprunget af samarbejdet, herunder både projekter vedr. teknologiudvikling samt afrapportering af projektet vedr. implementeringen af direktivet i udvalgte EU-lande. Udover resultaterne fra det strategiske samarbejde byder konferencen også på resultaterne fra et projekt om øget kvalitet i genanvendelsen udarbejdet af Ökopol for den tyske Miljøstyrelse, samt seneste nyt fra den Frivillige aftale indgået mellem miljøministeren og en række brancheorganisationer i 2013.

Hvornår

02. februar 2016
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS konferencesal
Vesterbrogade 149, st.,1620 København V

Deltagergebyr

GRATIS
DKK 0,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
19. januar 2016

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.