Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Teknisk Råd debatterer fremtidens genanvendelsesmål og cirkulær økonomi

22. marts 2017
Teknisk Råd debatterer fremtidens genanvendelsesmål og cirkulær økonomi

I lyset af EU-forhandlingerne om revision af de seks affaldsdirektiver samt den netop gennemførte evaluering af den danske ressourcestrategi debatterede Teknisk Råd fremtidens danske mål og tiltag.

På mødet i Teknisk Råd den 16. marts deltog 37 af Rådets medlemmer, og som optakt til debatten præsenterede kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard, Miljøstyrelsen status for forhandlingerne i EU efterfulgt af vicedirektør Claus Torp, Miljøstyrelsen med en gennemgang af udkast til evaluering af den danske ressourcestrategi.

Under debatten var der enighed i Teknisk Råd om, at Danmark bør sætte ambitiøse mål til genanvendelsen. Flere ønskede, at Regeringen i den kommende nationale affaldsplan stiller krav til kommunerne om løsninger og omstilling til en cirkulær økonomi, da der kan være mange lokalpolitiske udfordringer, som påvirker implementeringen. Den nye affaldsplan forventes at blive vedtaget i 2018-2019.

Så længe vi endnu ikke har en fuldbyrdet cirkulær økonomi, er det vigtigt at sætte mål for genanvendelse. Teknisk Råd mente derfor, at man i den nærmeste fremtid bør satse på to spor, ét hvor man øger genanvendelsen og ét hvor man arbejder på at understøtte de rette incitamenter, så der sikres høj kvalitet i genanvendelsen, f.eks. via standarder og markedsmæssig gennemsigtighed.

Udover øget fokus på afsætning og udviklingen af relevante kvalitetsstandarder, herunder også for erhvervsaffald, så blev det foreslået, at der også sættes krav til mængden af genanvendte materialer i nye produkter, som en måde at booste markedet for sekundære råvarer.

Endelig blev et nyt initiativ for øget eksport af dansk affaldsteknologi og knowhow præsenteret. Baggrunden herfor er den netop afsluttede sektoranalyse, udarbejdet af DAKOFA for Miljøstyrelsen, som vil blive præsenteret og offentliggjort indenfor den nærmeste fremtid.

Se alle præsentationer fra mødet her på Rådets side på DAKOFAs hjemmeside