Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Tænketank med 10 anbefalinger til at mindske madspild

18. december 2019
Tænketank med 10 anbefalinger til at mindske madspild

Fødevareminister Mogens Jensen modtager i dag 10 anbefalinger fra tænketanken ONE/THIRD til, hvordan Danmark kan mindske madspild.

Tænketanken foreslår bl.a., at der arbejdes tættere sammen med kommunerne i forbindelse med kommunikation og oplysning om forebyggelse af madspild i husholdningerne - eksempelvis i relation med affaldssortering og genanvendelse (anbefaling 5). Derudover anbefales et særskilt reduktionsmål for husholdningerne (anbefaling 4) og alle led i fødevareværdikæden (anbefaling 3) samt at der etableres et overblik over regler og rammer for donation af fødevarer, så færre fødevarer, som kunne være blevet brugt, ender i skraldespanden grundet uklare regler for donationer (anbefaling 7).

På den internationale bane foreslås bl.a., at der udvikles en internationalt anerkendt standard for opgørelsen af både "Food Loss" og Food Waste, så løsninger kan findes i fællesskab på baggrund af ens opgørelser på tværs af landegrænser.

Overskrifterne på samtlige 10 anbefalinger lyder:

  1. Inddrag madspild og fødevaretab i regeringens klimahandlingsplan
  2. Etabler et tættere samarbejde på tværs af ministerierne
  3. Fastsæt et 2030-reduktionsmål for hvert brancheled i fødevareværdikæden
  4. Fastsæt 2030-reduktionsmål for husholdningerne
  5. Styrk civilsamfundets engagement i kampen mod madspild
  6. Understøt vidensopbygning og ny teknologi
  7. Styrk information om muligheder for donation af overskudsmad til velgørenhed
  8. Bidrag til mobilisering af andre landes indsats til indfrielse af FNs Verdensmål 12.3
  9. Inddrag FNs verdensmål 12.3 i en ny udviklingspolitisk strategi
  10. indsamling af data

Læs mere
Se alle anbefalingerne og de uddybende kommentarer fra ONE/THIRD her

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og fødevareministeriet her

Læs mere om tænketanken ONE/THIRD her

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.