Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Sverige har vedtaget CØ-strategi

07. august 2020
Sverige har vedtaget CØ-strategi
Den svenske regering understreger betydningen af samarbejde mellem politik, industri, den offentlige sektor, den akademiske verden, enkeltpersoner og civilsamfundet, for at overgangen kan lykkes.

Den svenske regering har fremlagt sin plan for ”en langsigtet og bæredygtig samfundsovergang”. Affald Sverige, som samler langt de fleste aktører i den svenske affalds- og ressourcesektor, hilser strategien velkommen, men mener samtidig, at der er behov for andre instrumenter til reelle forandringer.

I en udtalelse i Dagens Nyheter i juli giver 14 virksomhedsledere og eksperter inden for bæredygtighed og affaldshåndtering, herunder Affald Sveriges administrerende direktør Tony Clark, deres syn på den nye strategi: "Vi glæder os over og opmuntrer regeringens arbejde med en national strategi for cirkulær økonomi og mener, at etableringen af et tværpolitisk klimaakademi er et skridt i den rigtige retning. Men det er langt fra nok. Historiske erfaringer viser, at lovgivning og instrumenter er den mest effektive måde at fremme teknologisk innovation og klimasmart adfærdsændring på. For at Sverige kan indhente det forsømte i udlandet, opfordrer vi regeringen til at oprette en ny ekspertmyndighed for cirkularitet og ressourceeffektivitet."

Kernen i strategien er en vision: "Et samfund, hvor ressourcerne anvendes effektivt i ikke-giftige cirkulære strømme og erstatter nye materialer".

"Omkring halvtreds procent af vores klimaemissioner, samt mere end halvfems procent af verdens vandknaphed og tab af biodiversitet, skyldes ineffektiv ressourceforvaltning. En cirkulær økonomi er klogere, meget bedre for miljøet, og vi skaber også muligheder for mange nye job og bæredygtigt iværksætteri," udtaler den svenske Miljø- og klimaminister Isabella Lövin i en pressemeddelelse.

Strategien omfatter fire fokusområder: Cirkulær økonomi gennem bæredygtig produktion og produktdesign. Cirkulær økonomi gennem bæredygtige måder at forbruge og bruge materialer, produkter og tjenesteydelser på. Cirkulær økonomi gennem ikke-giftige og cirkulære cyklusser. Cirkulær økonomi som drivkraft for industrien og andre aktører gennem foranstaltninger til fremme af innovation og cirkulære forretningsmodeller.

Mere specifikt betyder det blandt andet, at man styrer i retning af design af produkter med lang levetid, fremmer øget brug af ikke-giftige genbrugsmaterialer i nye produkter og designer instrumenter, der bidrager til øget udbud og efterspørgsel efter cirkulære produkter, tjenester, genbrug og genbrugsmaterialer.
Kommunerne udpeges til at yde et væsentligt bidrag til overgangen, herunder gennem information, innovation og teknologisk udvikling for at fremme affaldshåndtering, der bidrager til cirkulære og fossilfri materialestrømme. Strategien er baseret på en aftale mellem regeringen, Centerpartiet og Venstre.


Du kan læse hele den svenske CØ-strategi ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.