Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Svenske anbefalinger til øget genanvendelse af plast

17. februar 2022
Svenske anbefalinger til øget genanvendelse af plast

Ny rapport foreslår både hårde og bløde initiativer, der kan bringe svenskerne videre mod øget genanvendelse af plast.

Ligesom i Danmark, går den største del af det svenske plastaffald fortsat til forbrænding frem for at blive genanvendt. Derfor har den svenske miljøstyrelse, Naturvårdsverket, udarbejdet en rapport, der præsenterer en række anbefalinger til, hvordan man i Sverige dels kan fremme plastkredsløb uden skadelig kemi samt, hvordan man kan forbedre forudsætningerne for kemisk genanvendelse af plast i Sverige. Rapporten understreger, at det vil kræve indsatser på tværs af hele værdikæden, herunder både ift. produktdesign, øget indsamling og sortering, men også indsatser, der øger efterspørgslen efter det genanvendte materiale.

Der er masser af interessant læsning i rapporten, der præsenterer en ganske omfattende gennemgang af bl.a. de generelle muligheder og udfordringer inden for området, en oversigt over de svenske plastflows, nuværende teknologier samt mulige indsatser for både stat og myndigheder. Endelig præsenteres også en række begreber, der er vigtige at præcisere med henblik på at understøtte materialegenanvendelse.

Mere konkret anbefales det bl.a., at:

  • man stiller krav om indhold af genanvendt materiale i blød plast på 25% i 2025 og på 40% i 2030 samt at man i tillæg undersøger hvilke yderligere produktkategorier, som det vil være miljømæssigt relevant og juridisk muligt at indføre nationale krav for at øge genanvendelsen af plast inden for – eksempelvis gennem krav til indhold af genanvendt plast.
  • ambitionerne for genanvendelse inden for de produktgrupper, hvor der allerede er producentansvar, herunder elektronik, biler, dæk og emballager øges gennem systematiseret tilsyn og øget markedskontrol.
  • der gennemføres pilotprojekter, der kan forenkle udsortering, øge materialegenanvendelse samt skabe små som store cirkulære kredsløb for plast. Disse projekter skal fremme samarbejde på tværs af værdikæden gennem test og demonstration af bl.a. nye metoder, forretningsmodeller og tekniske løsninger.
  • forudsætningerne for at forbedre sporbarhed og kontrol af affald, som indeholder eller som er forurenet med POP-emner undersøges. 
  • der sættes et nyt mål for plastaffald fra byggesektoren samt at der etableres et nyt system for indsamling og genanvendelse af fritidsbåde.

Analysen påpeger i øvrigt, at de største hindringer for øget genanvendelse er enslydende for både mekanisk og kemisk genanvendelse og at anbefalingerne derfor vil være effektive for begge behandlingsformer.

Læs mere
Du kan læse meget mere i rapporten ”Uppdrag att föreslå åtgärder för att materialåtervinningen av plast ska öka”. Er du mere nysgerrig på, hvad svenskerne gør for at øge genanvendelsen af plast, kan du på side 16 finde en oversigt over de yderligere initiativer, som der pågår i Sverige inden for plastområdet.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.