Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Sund jordbund – ny EU-strategi i høring

09. februar 2021
Sund jordbund – ny EU-strategi i høring
EU-Kommissionen har netop åbnet op for en høring om en kommende strategi for jordbunden. Høringsfristen er 27. april.

Jordbunden er en ikke-fornybar ressource og et ekstremt komplekst, variabelt og levende medium, der har afgørende betydning for livet på jorden. Jordbunden er et essentielt økosystem, der rummer en enorm biodiversitet, som leverer værdifulde tjenester såsom forsyning af fødevarer, energi og råstoffer, kulstofbinding, vandregulering og -rensning, regulering af tørke og oversvømmelser, regulering af næringsstoffer, bekæmpelse af skadegørere og rekreative aktiviteter. Derfor er jordbunden af afgørende betydning for at kunne løse nogle af vores tids største samfundsmæssige udfordringer: Bekæmpelsen af klimaændringer og biodiversitetstab, beskyttelsen af folkesundheden og sikringen af fødevaresikkerheden og fødevareforsyningen.

Ifølge EU's biodiversitetsstrategi for 2030 skal der udarbejdes en opdatering af EU's strategi for jordbundsbeskyttelse, som skal sikre, at vi tackler jord- og jordbundsforringelse på en omfattende måde og som bidrager til at opnå neutralitet med hensyn til jordbundsforringelse – senest i 2030. I biodiversitetsstrategien for 2030 fremhæves det, at det er vigtigt at øge indsatsen for at beskytte jordens frugtbarhed, mindske erosion og øge jordens indhold af organisk materiale. Der er også behov for betydelige fremskridt med hensyn til at identificere forurenede arealer, genoprette udpint jord, definere betingelserne for deres gode økologiske tilstand og forbedre overvågningen af jordbundskvaliteten.

Høring skal afdække udfordringer og muligheder

Som udgangspunkt for en opdatering af strategien for jordbundsbeskyttelse har man nu udarbejdet denne høring. Udgangspunktet er, at en sund jordbund er en vigtig katalysator for at nå målene i den europæiske grønne pagt, herunder klimaneutralitet, genopretning af biodiversitet, nulforurening, sunde og bæredygtige fødevaresystemer samt et modstandsdygtigt miljø. Derfor inviteres alle aktører med interesse i emnet, herunder både bl.a. borgere, organisationer, byplanlæggere, agroindustrien, fødevare- og drikkevareindustrien, udvindingsindustrien, forskere og offentlige sektorer til at deltage i høringen.

Høringen har til formål at indsamle synspunkter fra EU-borgere, herunder interessenter og eksperter, om de elementer, der skal tages i betragtning i forbindelse med den kommende jordbundsstrategi. Resultaterne af høringen vil også blive lagt til grund for forskellige jordbundsrelaterede initiativer, som Kommissionen er i færd med at udarbejde, f.eks. de juridisk bindende EU-naturgenoprettelsesmål og jordbundsaspekterne af handlingsplan for nulforurening mm. Spørgsmålene i høringsmaterialet dækker følgende fire emner:

1.     Jordbundens og arealernes betydning

2.     Årsagerne til jordbunds- og arealforringelse

3.     Hvordan håndteres jordbunds- og arealforringelse effektivt?

4.     Afsluttende bemærkninger

Alle svarene til denne høring vil blive gennemgået, og det samlede resultat vil blive taget i betragtning under udarbejdelsen af den nye jordbundsstrategi. Der vil ydermere blive udarbejdet et selvstændigt resumé af resultaterne.

Du kan finde og besvare høringsmaterialet via dette link.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.