Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Styrk jeres affaldskommunikation med sociale medier

Styrk jeres affaldskommunikation med sociale medier
DAKOFA og Pia Nielsen Kommunikation afholder kursus om affaldskommunikation med sociale medier d. 22.-23. august 2018 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, Bygning 8. 4. sal, 1620 København V. 1. dag kl. 9.30-16.00 og 2. dag kl. 09.00-15.00.

Overvejer I at bruge sociale medier i jeres kommunikation med borgere eller kunder – eller er I allerede i gang og har brug for nogle redskaber, der gør jeres indhold målrettet, relevant og levende? Så er kurset her noget for dig.

Over 85 % af danskerne færdes dagligt på de sociale medier, og hvis man vil i kontakt med sine borgere eller kunder, er det nødvendigt at kommunikere på de platforme, hvor målgruppen er. Mange kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder er allerede tilstede på sociale medier, men en stor del kunne få meget mere ud af indsatsen, hvis de havde en strategi for deres aktivitet. Det er nemlig ikke nok at være tilstede, I skal skabe indhold, der engagerer, løser opgaver og giver værdi i forhold til jeres strategi.

På dette kursus lærer du:

 • At sætte konkrete mål for jeres indsats på sociale medier
 • At definere de opgaver, I vil løse med sociale medier (herunder brug af forskellige platforme som Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter)
 • At skabe indhold (content), som giver brugerne værdi – og at lave en plan for det
 • At forholde dig til, hvilken ”tone of voice” I skal bruge
 • At håndtere kritik/kriser.

Du får også en introduktion til, hvad sociale medier er og kan – og du får indblik i, hvordan I kan organisere arbejdet med sociale medier i jeres organisation, samt hvor mange ressourcer I skal afsætte til opgaverne.

Vi vil bruge den bedste affaldskommunikation fra Danmark og udlandet som eksempler og inspiration til at finde jeres egne koncepter til sociale medier.

Når kurset er slut, har du de første byggesten til jeres egen strategi.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle medarbejdere i kommuner, forsyninger og virksomheder, der kommunikerer med borgere og kunder i forbindelse med deres arbejde. Du kan deltage, uanset om din arbejdsplads er tilstede på sociale medier, eller stadig overvejer, om I skal tage springet.

Form:
Undervisningen veksler mellem korte oplæg, øvelser og gruppearbejde, hvor I arbejder med jeres egne udfordringer.

Materialer og forberedelse:

Du behøver ikke forberede dig. Vi antager dog, at du har et basalt kendskab til et eller flere sociale medier, som privatbruger. Det kan f.eks. være, at du har en profil på Facebook, som du primært bruger til at følge med i andres indhold.

Som en del af kurset får du alle slides udleveret som pdf ved kursets afslutning. Undervejs får du udleveret øvelser og andre relevante dokumenter. Som en del af afslutningen på kurset får du en oversigt over gode digitale redskaber samt en liste med anbefalet læsning, hvis du selv vil arbejde videre.

Underviserne:

Pia Nielsen
Rådgiver om kommunikation om affald, genanvendelse og miljø på alle mulige platforme. Hun hjælper kommuner, forsyninger, organisationer og virksomheder med at planlægge og gennemføre kommunikationsindsatser, der flytter adfærd. W: pn-kommunikation.dk

Katrine Emme Thielke
Rådgiver om kommunikation og markedsføring i den digitale verden. Katrine er ekstern lektor på Københavns Universitet og underviser på Journalisthøjskolen i “Sociale medier i strategi og kommunikation”. Hun er snart bogaktuel med en lærebog i krisehåndtering på sociale medier. W: emme.dk

Samarbejdspartnere

Program

Dag 1

9:30-16:00
Strategi, mål og organisering

Introduktion til sociale medier:
Hvad er sociale medier, hvordan adskiller de sig fra traditionelle medier, og hvad kendetegner de forskellige platforme (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram etc.)?

 • Fra afsenderorienteret til netværksorienteret kommunikation

Den gode Social Media strategi:

 • Hvad er målet med jeres strategi – hvad vil I opnå?
 • Hvad karakteriserer jeres kunder/målgruppe?
 • Hvilke problemer og opgaver kan sociale medier være med til at løse hos jer?

Hvordan ”taler” vi på sociale medier:

 • Valg af tone-of-voice

Udvikling af strategien:
Vi arbejder konkret med jeres egen strategi med fokus på at skabe sammenhæng mellem:

 • Diagnose (Hvad er problemet?)
 • Overordnet retning (Hvad er grebet for at løse det?)
 • Handling (Hvad skal vi gøre i praksis?)

Organisering af arbejdet med sociale medier:

 • Hvordan organiserer vi arbejdet?
 • Hvem skal involveres?
 • Kræver det ændringer?
 • Hvilket ressourceforbrug kan vi forvente?

Dag 2

9:00-15:00
Indhold og krisehåndtering på sociale medier

”Content is King”:

 • Betydningen af at lave det rigtige indhold
 • Hvad karakteriserer de gode indholdskoncepter?
 • Sådan gør I indhold til en del af jeres ”service”

Udarbejdelse af konkret indhold:

 • Hvad er formålet med min post?
 • Hvilke typer af indhold kan vi lave til vores kunder/borgere?
 • Idégenerering til posts, der fænger

Udarbejdelse af indholdsplan:

 • Sådan lægger du en plan for jeres aktiviteter på sociale medier

Krisehåndtering:

 • Hvordan opstår kriser, og hvordan håndterer vi det?
 • Lav et risikobillede for din organisation
 • Håndtering af krisen – konkrete redskaber

Hvornår

Start: 22. august 2018 - kl. 10.00
Slut: 23. august 2018 - kl. 14.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 6.000,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 8.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
8. august 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.