Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Strategi og indsatser mod madspild - indspil til klimaarbejdet i kommuner og virksomheder

Strategi og indsatser mod madspild - indspil til klimaarbejdet i kommuner og virksomheder

Få indblik i nogle af de nyeste resultater fra danske og udenlandske projekter samt værktøjer til at forebygge madspild i hele værdikæden.

Madspild er den del af madaffaldet, der kunne være spist, men som af forskellige årsager er blevet kasseret. I Danmark er den årlige mængde af madaffald opgjort til ca. 1,2 mio. tons, hvoraf madspild udgør ca. 800.000 tons (jf. "Handlingsplan for cirkulær økonomi" af juli 2021). Madspild forekommer i alle dele af fødevare-værdikæden "fra jord til bord".

FN har under Verdensmål 12: "Ansvarligt forbrug og produktion" vedtaget delmål 12.3, som også EU har tilsluttet sig:

Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

Den danske regering har en målsætning om at reducere mængden af madaffald - inkl. madspild - i alle led af værdikæden for fødevarer fra jord til bord og at bidrage til, at FN’s Verdensmål 12.3 indfries. Det skal bl.a ske ved at følge mængden af madaffald i de forskellige fødevare-værdikædeled og mængden af genanvendt madaffald pr. indbygger.

Medarbejdere i kommuner og virksomheder, som arbejder med mad- og bioaffald, har derfor betydelig indflydelse på, hvordan fokus på indsamling og genanvendelse af madaffald kan være med til at tydeliggøre, at store dele af madaffaldet faktisk er madspild, som kunne være undgået. Ledelse og medarbejdere på tværs i organisationen skal således aktiveres for at opnå resultater.

Det kræver samarbejde på tværs i organisationerne og at affalds- og ressourcesektoren er med til at skabe forståelse og udvikle redskaber til hele fødevare-værdikæden. Webinaret vil være med til at klæde dig på til dette arbejde og giver indblik i forskellige tilgange og metoder mod madspild.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
12:40-13:10
Konsekvenser ved madspild – CO2-effekt og værditab i værdikæden.
Emilie Mille Müller, Miljø- og Fødevareministeriet
Emilie Mille Müller
Thomas Prehn, ONE\THIRD
Thomas Prehn
ONE\THIRD

Nyt fra ONE\THIRD Tænketanken om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab

13:10-13:30
De første madspilds-resultater fra medlemmerne af ONE\THIRD tænketanken
Cecilie Stampe Henningsen, BDO Danmark
Cecilie Stampe Henningsen
BDO Danmark

Medlemmerne er fra hele fødevareværdikæden (på nær husholdninger) med en overvægt af medlemmer fra fødevareindustrien samt detail-og engrossektoren, og 29 danske fødevarevirksomheder har tilsluttet sig en fælles målsætning om at forpligte sig til at reducere deres madspild med 50 procent inden 2030.

13:30-13:40
Spørgsmål
13:40-14:00
Pause
14:00-14:25
Reducing consumer food waste using green and digital technologies - a global perspective from the UN Environment Programme
Simon Bolwig, UNEP DTU partnership
Simon Bolwig
Simon Bolwig
UNEP DTU partnership
Simon Bolwig er seniorforsker i UNEP DTU Partnership hvor han blandt andet forsker og rådgiver i cirkulær bioøkonomi ift. klimaforandringer og med fokus på innovation og virksomheders rolle i den bæredygtige omstilling.

En ny rapport fra FN's miljøprogram viser hvordan man kan undgå madspild igennem forskellige strategier - fra forebyggelse til recirkulering. Rapporten giver anbefalinger og eksempler på madspildspolitikker og -initiativer samt præsenterer grønne og digitale teknologier mod madspild med relevans for virksomheder, offentlige myndigheder og NGO'er. Oplægget holdes på dansk - slides er på engelsk.

14:25-14:50
LIFE project i-RexFo: An innovative business model in the circular economy for food waste reduction
Eli Jacobsen, RagnSells
Eli Jacobsen
Francesco Fantozzi, University of Perugia
Francesco Fantozzi
University of Perugia

Oplægget beskriver i-RexFo modellen som metode til at udvikle anbefalinger til EU om skattemæssige instrumenter mod madspild og som model for offentlige forvaltninger til at fremme økonomisk og social bæredygtig cirkulær økonomi. Oplægget holdes primært på engelsk og med slides på engelsk.

14:50-15:15
Hvordan arbejder kommunen med madspild? Fokus på madspild i institutioner og dialogen med fødevareleverandører.
Thomas A. Christensen, Københavns Kommune
Thomas A. Christensen
Thomas A. Christensen
Københavns Kommune
Thomas A. Christensen er ansat som tværgående Madspildskoordinator og Chefkonsulent i Københavns Kommune. Han er uddannet cand.techn.soc. og har tidligere arbejdet med omlægning til økologisk køkkendrift og bæredygtige indkøbsaftaler.

Erfaringer med madspildsmålinger, madspildsgruppe, fastsættelse af mål m.v.

15:15-15:25
Spørgsmål
15:25-15:30
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

10. februar 2022
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM of YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.