Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Storstilet sjællandsk indkøb af affaldsbeholdere

17. juni 2021
Storstilet sjællandsk indkøb af affaldsbeholdere
12 forskellige kontrakter med 432 løsninger skal sikre delvis standardisering i 34 kommuners/affaldsselskabers oplande.

Af en netop udsendt pressemeddelelse fra Vestforbrænding fremgår det, at store dele af hovedstaden og Sjælland er gået sammen om et fælles udbud af levering af affaldsbeholdere. Direktør for Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel, er særligt glad for dette samarbejde:

"Uanset om det handler om offentlige eller private aktører, så er vi af den overbevisning, at vi kun når klimamålene og resultaterne gennem samarbejde. Ingen med den klimaopgave, vi står over for, kan løfte den alene. Derfor er jeg glad for at vi er kommet i hus med dette fælles udbud."

Det fælles udbud betyder ikke en total standardisering af affaldsbeholdere i alle sjællandske kommuner. Af pressemeddelelsen fremgår det således, at "mange kommuner har særlige behov på grund af geografi, bebyggelse og befolkningstæthed". Udbuddet er derfor indrettet, så virksomheder, der indgiver tilbud, kan gøre det på basis af 12 forskellige kontrakter med i alt 432 løsninger, som imødekommer de særlige krav og ønsker kommunerne har.

"Vi har skabt en meget fleksibel model for udbuddet i erkendelse af, at ingen leverandør er i stand til selv at kunne levere alle de beholdere, der bliver brug for i de kommende år. Så at lave et udbud, som kan maksimere kapaciteten og medvirke til at sikre leverancerne har også været prioriteret meget højt", fortæller udbudschef Jacob Sten Jensen, som erkender, at der fra start skal leveres mange beholdere på relativ kort tid, og at en succes med udrulningen også afhænger af, at leverandørerne ikke rammes af råvaremangel, produktionsstandsninger eller en ny bølge af Corona nedlukninger.

Affaldsbeholderne, som er omfattet af udbuddet, er alt fra tohjulede beholdere med to kamre til tre- og firehjulede beholdere med op til fire kamre og miljøbokse. Der stilles udover krav til brug af genanvendt plast blandt andet også krav til, at beholderne skal kunne genanvendes igen, at de lever op til EU-standarder, at beholderne tager hensyn til renovationsarbejdernes arbejdsmiljø, at borgerne – også de ældre – kan håndtere dem uden besvær, og at der stilles min. fem års garanti.

Fristen for at afgive tilbud er fastsat til 6. juli 2021 kl. 12. Meddelelse om tildeling af kontrakt vil ske 20. juli med forventet underskrivelse af kontrakter den 2. august og med ikrafttrædelse 1. september.

Du kan se hele pressemeddelelsen samt de kommuner og affaldsselskaber, der står bag, ved at trykke hér.

Læs mere i vidensbanken

Indsamling & sortering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.