Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Store potentialer for direkte genbrug i forbindelse med kontorindretning

22. august 2019
Store potentialer for direkte genbrug i forbindelse med kontorindretning

Nyt svensk projekt har udarbejdet et videnskatalog, der er tænkt som en håndsrækning til bygningsejere og andre, der har kontrol over ressource- og materialevalg i forbindelse med kontorindretning.

Som en del af et større projekt om cirkulære flows i byggesektoren har en svensk projektgruppe undersøgt hvordan det svenske genbrugspotentiale inden for kontorindretning kan fremmes. Kataloget er udarbejdet på baggrund af et omfattende litteraturstudie kombineret med en lang række interviews og workshops med relevante aktører i værdikæden.

Opgaven tager udgangspunkt i et tidligere stude, der har gjort det klart, at man via genbrug af eksisterende byggematerialer samt renovering og tilpasning af kontormiljøer kan forebygge dannelsen af 18.000 ton affald, udledningen af 21.000 CO2-ekvivalenter samt indkøbsomkostninger for 600 millioner SEK om året. Hvis disse potentialer skal nås, kræver det ifølge det nye studie, at aktører fra hele værdikæden bakker op om visionen ved både at tænke og arbejde cirkulært i alle processer.

I det nye studie identificeres tre overordnede tiltag, som man anser for at kunne være gavnlige i forhold til at fremme det direkte genbrug – både på forhånd, i selve renovationsprocessen samt i fremtidige processer:

 • Øget incitament til genbrug for alle aktører i værdikæden
 • Renovationsprocesser, der fremmer genbrug
 • Nye rutiner for fremtidigt genbrug


Konkrete anvisninger til bygningsejere 

I kataloget identificeres bygningsejeren som den primære aktør, der kan skabe øget incitament for genbrug – både for sig selv og for resten af aktørerne i kæden. Helt overordnet anbefales det, at bygningsejeren:

 • Fastsætter konkrete mål for genbrug. Både internt i organisationen såvel som i enkeltprojekter
 • Indfører incitamenter til genbrug i udlejningsaftaler og kontrakter med lejere
 • Indfører incitamenter til genbrug i indkøbskontrakter med projektentreprenører

I kataloget findes der fine eksempler på, hvordan det kan gøres ved hjælp af eksempelvis konkrete anvisninger, templates og informationsmateriale.

 

I forhold til at skabe renovationsprocesser, der fremmer genbrug, har projektgruppen identificeret tre centrale arbejdsopgaver, som kan fremme genbrug af eksisterende inventar:

 • Så tidligt som muligt, gerne så snart et lejemål opsiges, skal der udarbejdes et katalog over genbrugsegnede effekter i kontorlejemålet
 • Udvikling af et indretningsdesign baseret på de eksisterende forhold
 • Planlægning af tid og budget i forskellige projektfaser, der tager højde for genbrugsaktiviteter

 

På sigt, og for at fremme rutiner for fremtidigt genbrug, anbefales det også, at der fokuseres på:

 • Udvælgelse af produkter med et ressourceeffecient design, lang levetid samt muligheder for adskillelse
 • Bygningsdesign, som giver mulighed for fleksibilitet og skiftende behov, uden at der genereres affald og med mulighed for produktadskillelse
 • Rutiner for digitale indkøb, som giver mulighed for sporbarhed af produkter og deres egenskaber.

 

 

Du kan finde hele videnskataloget ”Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar” her.

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.