Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Stor forskel på kommunale indsamlingssystemer

03. september 2020
Stor forskel på kommunale indsamlingssystemer
Miljøstyrelsens nyeste kortlægning af de eksisterende affaldsordninger viser, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne indsamler husholdningsaffald som madaffald, papir, pap, glas, plast og metal.

I nogle kommuner har man en enkelt affaldsspand og skal selv aflevere genanvendeligt affald på genbrugspladsen. I andre kommuner kan man sortere affaldet derhjemme i flere beholdere.

Kortlægningen viser blandt andet, at der er sket en stigning i antallet af kommuner, der har en ordning for særskilt indsamling af mad- og køkkenaffald. Antallet er fra december 2018 til maj 2020 steget fra 42 til 52 kommuner, men det fremgår også, at yderligere ca. 10 kommuner planlægger at udrulle ordninger herfor i løbet af 2020.

Miljøstyrelsen har kortlagt eksisterende ordninger i kommunerne med fokus på husholdningsfraktionerne: Madaffald, papir, pap, glas, plast og metal. I de seneste kortlægninger fremgår det også, hvordan der indsamles farligt affald, batterier, småt elektronik, tekstiler og kompositemballage.

Den seneste kortlægning er gennemført af Affaldskontoret (nu NIRAS) i perioden maj 2020 via telefoninterviews med affaldsmedarbejdere i kommunerne. Kortlægningen viser status pr. 31. maj 2020.

Den nye affaldsbekendtgørelse og vejledninger om indsamling og sortering af husholdningsaffald er netop sendt i høring og sætter rammerne for, hvordan kommunerne fremover skal sortere affaldet på samme måde.

Du kan trykke hér for at se kortlægningen i sin fulde form.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.