Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Stop for import til forbrænding giver mere genbrug og genanvendelse

04. juni 2020
Stop for import til forbrænding giver mere genbrug og genanvendelse
Det er ministerens klare udmelding i de verserende forhandlinger om affaldssektorens fremtidige rammebetingelser.

Regeringen vil gerne sætte en stopper for import af udenlandsk affald til forbrænding, men et decideret forbud vil være i strid med EU-retten og det frie indre marked. Derfor skal målet nås ved at lade danske forbrændingsanlæg udkonkurrere hinanden, så det ikke længere er nødvendigt at importere affald for at fylde de danske ovne op. Det fortæller Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i en række skriftlige svar til Altinget.

Han udtaler endvidere, at: ”I dag har vi alt for mange forbrændingsanlæg, så vi importerer plastikholdigt og forurenede affald for at fylde ovnene op. Det er tosset og udleder rigtig meget CO2. Det vil jeg gerne stoppe ved at få lukket de mest ineffektive anlæg. Det kan bedst gøres ved at lade dem konkurrere med hinanden på en måde, så den bedste løsning for klimaet vinder. Der er ikke tale om en privatisering af affaldsforbrændingen. Kommunerne vil som i dag sørge for at hente vores affald, og kommunerne vil fortsat kunne eje forbrændingsanlæggene. Den konkrete udformning diskuterer jeg med Folketingets partier."

Vi skal eksportere løsninger frem for at importere miljøproblemer
På Altingets spørgsmål om, hvilke overvejelser ministeren gør sig om, at en markant mængde importeret affald alternativt vil være deponeret i eksempelvis Storbritannien, svarer Dan Jørgensen: ”Vi ser ind i en ny æra, hvor der bør satses på genbrug og genanvendelse frem for forbrænding og deponi. Derfor håber jeg også, at andre lande - herunder Storbritannien - i højere grad vil gå den vej. Samtidig viser flere analyser, at hvis Storbritannien ikke kan forbrænde eget affald, vil det formentlig kunne blive aftaget af andre lande, der har kapacitet. Men målet er mere genanvendelse. Også udenfor Danmarks grænser. Og så må jeg bare sige; skal vi være sådan et land, der lever af at importere miljøproblemet til Danmark? Skulle vi ikke hellere være dem, der lever at eksportere løsninger på de problemer?”

Til udmeldingerne om, at importeret affald til forbrænding sandsynligvis har en postitiv global klimaeffekt de næste ti år, siger Dan Jørgensen: ”Vi ved, at affaldsforbrændingsanlæggene vil være den største CO2-udleder i forsyningssektoren i Danmark i 2030. Resten vil hovedsagligt være grønt. Derfor ved vi også, at affaldsforbrænding i Danmark fortrænger noget grønt. Klimaeffekten kommer helt an på, hvad der sker med affaldet, hvis det ikke bliver brændt på danske anlæg. Hvis det for eksempel bliver behandlet i andre lande, hvor det erstatter kul, vil klimaeffekten være positiv både i Danmark og i det andet land."

Vi skal være et grønt foregangsland
Ministeren udtaler endvidere, at: "Desuden mener jeg helt grundlæggende ikke, at man kan kalde sig et grønt foregangsland, hvis man ikke satser på at genbruge og genanvende affald fremfor at brænde det af. Samtidig har vi i EU jo det, man kalder et affaldshierarki. Det betyder, at alle EU-lande skal leve op til kravet om, at affald så vidt muligt skal genbruges, genanvendes eller i sidste ende forbrændes – i den rækkefølge vel og mærke. Oven i det har EU sat ambitiøse mål om genanvendelse. De krav og regler skal alle EU-lande jo leve op til. Vi forventer også, at det meste af det affald, vi i dag importerer til forbrænding i Danmark, vil blive i EU i en situation, hvor vi får kapaciteten og dermed også importen bragt ned. Og med EU's nye, skrappere mål forventer jeg mindre forbrænding og mere genanvendelse på tværs af grænserne.”

Du kan læse hele Altingets artikel ved at trykke hér (under forudsætning af, at du har abonnement på Altinget)

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.