Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: STENA indvier nyt anlæg

19. maj 2017
STENA indvier nyt anlæg

STENA Recycling A/S indviede i dag et nyt anlæg i Grenå. Målet er at genanvende alt jern- og metalaffald indenfor 5 år.

Energi-, Forsknings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt klippede i dag snoren til et moderniseret anlæg til sortering af jern- og metalaffald. Under ministerens åbningstale betonede han, at regeringen vil skabe gode rammevilkår for genanvendelsesvirksomheder som STENA ved blandt andet det allerede gennemførte initiativ med at konkurrenceudsætte det genanvendelige affald. Ministeren understregede desuden, at markedet allerede har skabt sikre afsætningsmuligheder, som for eksempel for jern- og metalaffaldets vedkommende, hvor der er rigelig kapacitet i Danmark til de danske mængder. Endelig bemærkede Lars Chr. Lilleholt, at Forsyningsstrategien vil kunne sikre nogle tilfredsstillende rammevilkår i fremtiden, såfremt den bliver vedtaget.

STENA Recycling A/S' adm. direktør, Ulf Arnesson, kunne ved åbningen oplyse, at det moderne anlæg har kostet 75 mio. kr., og at det forventes at medføre en betydelig optimering af ressourceudnyttelsen. I dag sendes ca. 20 % - eller ca. 50.000 tons -  af det af STENA behandlede jern- og metalaffald til deponi. Af disse 20 % vil det nye anlæg sikre, at 60 % går til genanvendelse og 40 % deponi, hvilket altså er godt og vel en halvering af det nuværende deponeringsbehov. På sigt - hvilket i følge Ulf Larsson er indenfor 5 år - er det intentionen, at ALT det modtagede affald vil kunne genanvendes qua de løbende optimeringer af anlægget. Tesen er i følge den adm. direktør, at en øget kvalitet i råvaren vil medføre gode priser og en deraf udledt øget ressourceoptimering.

Stenas nye anlæg er opført med støtte fra Erhvervsstyrelsen. Støtten fra Erhvervsstyrelsen er tildelt som følge af, at man i 2015 ophævede afgiftsundtagelsen for deponering og forbrænding af farligt affald. Der blev derfor oprettet en tilskudspulje som shreddervirksomhederne i Danmark kunne søge til udvikling og etablering af nye og bedre behandlingsanlæg. 

Læs mere om bekendtgørelse om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen

Læs mere om ”Redegørelse fra skatteministeriet om virkningerne af gradvis ophævelse af afgiftsfritagelse for farligt affald”

 

 

 

Læs mere om

Metal
Del denne side