Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Status på plastfolier i Europa

25. august 2020
Status på plastfolier i Europa
Ny rapport præsenterer nyttige data for det europæiske marked for plastfolier samt et bud på, hvilke markedsudfordringer, der bør adresseres, hvis genanvendelsen skal øges.

I forlængelse af en rapport om indsamling, sortering og genanvendelse af PET har det britiske konsulenthus Eunomia nu udarbejdet en ny rapport om det europæiske marked for plastfolier. Begge rapporter er produceret for Plastics Recyclers Europe, der repræsenterer mere end 120 genanvendelsesaktører fra hele EU.

Masser af nyttige data
Den nye rapport præsenterer ligesom PET-rapporten data for produktion, indsamling og genanvendelse af de europæiske plastfolier, hvilket dækker over folier, poser og bløde emballager af PE. Mere specifikt præsenterer rapporten et godt overblik over 

  • den nuværende situation for markedet for plastfolier i Europa, herunder bl.a. produktion og forbrug, import og eksport, produktgrupper, genanvendelse og slut-markeder,
  • de primære forandringer, som man forventer vil have en effekt på markedet og de mest relevante udfordringer, som værdikæden står over for, samt 
  • hvordan den fremtidige værdikæde for genanvendelse af plastfolier kan forventes at se ud.

Generelle udfordringer for markedet

I rapporten understreges det at potentialerne er store og at eksempelvis genanvendelse af PE folier i Europa har potentialet til mere end at tredobles inden for det kommende årti. Det estimeres samtidig, at produktgrupper der anvender PE folier i gennemsnit kan inkorporere 36% genanvendt materiale i deres produkter.

For at nå dertil påpeger forfatterne bag rapporten, at man bør adressere en række generelle udfordringer for genanvendelsesmarkedet, som det ser ud i dag:

  • Der er fortsat et behov for at øge indsamlingen af plastfolier – både for at adressere huller i dækningen af områder, hvor folierne indsamles, men også for at øge indsamlingsraterne generelt således, at plastfolierne kan bidrage til at nå genanvendelsesmålene for plastemballager. I rapporten ses det bl.a., at Danmark er blandt de få lande i EU-28+2, som endnu ikke er i mål med en landsdækkende husstandsindsamling for plastfolier.
  • Særligt for indsamlede PE-fraktioner fra husholdninger og landbrug er der større udfordringer med at opnå en tilfredsstillende kvalitet i genanvendelsen såvel som med at finde flere anvendelser på slutmarkedet, sammenlignet med andre polymerer som eksempelvis PET. Det betyder at kun halvdelen af de PE folier, der blev indsamlet i 2018 rent faktisk blev sendt til genanvendelse. Der er derfor brug for at fokusere på kvaliteten, øge efterspørgslen inden for visse produktgrupper samt at sikre en tilstrækkelig behandlingskapacitet inden for EU.
  • Bløde folier, som er lavet af andre polymerer, bliver som oftest ikke genanvendt. Der skal derfor udvikles effektive løsninger for sortering og genanvendelse førend PP folier kan betragtes som værende genanvendelige.

Efterspørger stadig lovgivning, der kan styrke markedet for genanvendt plast

Det påpeges imidlertid også at de reviderede affaldsdirektiver, herunder bl.a. det kommende producentansvar for emballager, den europæiske plaststrategi samt den nye cirkulære økonomipakke fra EU forventes at medføre betydelige forandringer, især i forhold til at øge indsamlingen og sorteringen. Forfatterne mener dog fortsat, at der mangler lovgivning, som kan understøtte efterspørgslen efter de genanvendte materialer, hvilket bør ske ved at lovgive omkring indhold af genanvendte materialer i nye produkter såvel som ved at præsentere konkrete værktøjer til at sikre kvaliteten af det indsamlede og sorterede materiale. Endelig påpeges det, at der fortsat skal forskes og udvikles i processer, der kan løse visse problemer inden for genanvendelsen og som kan åbne op for forandringer i forhold til at øge cirkulariteten gennem hele værdikæden.

Det er intentionen at rapporten skal opdateres hvert andet år således, at man fremover ikke blot kan konstatere, hvad status på området er, men også i hvilken retning udviklingen går.

Læs mere
Du kan downloade rapporten ”Flexible Films Market in Europe: State of Play” via Eunomias hjemmeside

Læs også mere om plastfolier på CEFLEX’ (Circular Economy for Flexible Packaging) hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde guidelines til design, sortering og genanvendelse af plastfolier. CEFLEX er et frivilligt initiativ, som er blevet taget af en række aktører fra hele den europæiske værdikæde, der arbejder med plastfolier og som arbejder mod at gøre den europæiske værdikæde cirkulær i 2025.

Du kan ligeledes læse mere fra den Britiske tænketank WRAP, som i løbet af sommeren præsenterede en britisk køreplan for, hvordan plastfolier i Storbritannien i 2025 skal blive 100% genbrugelige, komposterbare eller genanvendelige samt, at 70% af plastemballagerne skal genanvendes eller komposteres i 2025.

Endelig kan du også læse mere om et sæt internationale retningslinjer for plastgenanvendelse som Plastic Recyclers Europe udgav i juni i denne DAKOFA-nyhed

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.