Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Stadig langt til cirkulære værdikæder

27. august 2021
Stadig langt til cirkulære værdikæder

Ifølge en ny rapport kan EU endnu ikke forlade sig på, at genanvendelse kan sikre forsyningen af kritiske råmaterialer. Spild i brugsfasen, ineffektive genanvendelsesprocesser og manglende indsamling står i vejen for den cirkulære økonomi.

For at sikre forsyning af råmaterialer og styrke EU’s konkurrenceevne er det nødvendigt med en bæredygtig forvaltning af ressourcer, herunder også et kontinuerligt informations-flow om værdikæderne for de enkelte råmaterialer. Derfor har Europa-Kommissionen udviklet en analysemetode (Material System Analysis – MSA) som skal vurdere materialestrømme gennem hele den europæiske økonomi.

MSA-metoden betragter hele livscyklussen, fremhæver hotspots og flaskehalse i en given værdikæde og understøtter scenarier og prognoser, der tilsammen kan anvendes af beslutningstagere med henblik på at sikre forsyningerne. Metoden kan bl.a. guide beslutninger ift. om det er muligt at skaffe materialer fra affaldsstrømme og dermed forbedre det overordnede niveau af cirkularitet i unionen, og dermed også bidrage til opfyldelse af en række af EU’s politikker på området så som EU’s liste over kritiske råmaterialer, den nye industristrategi, Green Deal aftalen, EU’s råmaterialeinitiativ samt EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi.

EU langt fra cirkulær
I en ny rapport er MSA metoden anvendt på ni forskellige råmaterialer: barytes, bismuth, hafnium, helium, naturgummi, elementært fosfor, scandium, tantal og vanadium. Disse materialer har været eller betragtes som kritiske råmaterialer i EU og er derfor interessante at undersøge i den cirkulær kontekst. I grove træk viser analysen, at EU er stærkt afhængig af import gennem hele værdikæden, herunder både af import af de primære råmaterialer såvel som mellemprodukter ligesom at alle de analyserede materialer (undtagen helium) hviler på en konsolideret fremstillingsfase. Analysen viser i tillæg, at EU som helhed har et godt indsamlingssystem for de udtjente produkter, der indeholder de analyserede råmaterialer (hvilket i denne sammenhæng defineres som en indsamlingsrate på minimum 34%), men også at de fleste af materialerne går tabt på grund af spredning i brugsfasen, ineffektive genanvendelsesprocesser eller på grund af bortskaffelse i andre affaldsstrømme. Dette indikerer, at EU endnu ikke er i stand til at reducere sin afhængighed af de undersøgte kritiske råmaterialer ved hjælp af genanvendelse. For visse råvarer (som f.eks. elementært fosfor) gøres der imidlertid en betydelig indsats for at ændre situationen med henblik på at øge cirkulariteten.

Hele industrier kan blive berørt
Ifølge rapporten er metoden ikke blot relevant ift. enkelte råmaterialer, men også i forhold til vurdering af hele sektorer, hvor visse råmaterialer er dominerende og hvor hele industrier dermed kan blive berørt i tilfælde af udfordringer langs forsyningskæden. Her kan der eksempelvis være tale om kemikalieindustrien, plast- og gummiindustrien, batteriindustrien og industrien for elektronik og elektronisk udstyr.

Læs mere
Du kan læse meget mere i rapporten ”Material system analysis of nine raw materials - Barytes, bismuth, hafnium, helium, natural rubber, phosphorus, scandium, tantalum and vanadium” her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.