Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Spring ud i det!

27. februar 2019
Spring ud i det!
Hollændernes tilgang til cirkulær økonomi - ifølge dem selv.
Det var den helt korte opfordring fra både hollandske og belgiske embedsmænd, der med stor succes har arbejdet med de såkaldte Green Deals som katalysator for hundredevis af grønne projekter.

Budskabet blev leveret på en session under World Resource Forum, hvor temaet var, hvordan de hollandske og flamske miljøstyrelser har haft succes med at fremme grønne offentlige indkøb. Baggrunden for dette arbejde er de såkaldte Green Deals, som ikke blot kan fremme bedre offentlige indkøb, men også mere generelt fremme bæredygtige og cirkulære initiativer. Mere specifikt er Green Deals konceptet en enkel måde for virksomheder, organisationer og andre aktører at samarbejde med staten om at fjerne barrierer i forhold til grøn vækst samt at give bottom-up initiativer det nødvendige skub, hvor det er muligt.

Konceptet er skabt som et samarbejde mellem tre hollandske ministerier og har siden 2011 affødt mere end 200 Green Deals. På dagens session kunne en repræsentant fra den flamske miljøstyrelse med begejstring berette, at de med stor succes også er begyndt at arbejde med et lignende koncept.

Vær ikke bange for at fejle!
Hovedpointen ved dagens session var, at man ikke må være bange for at fejle, når man sætter nye projekter i gang. Hollænderne har som nævnt haft sat mere end 200 projekter i søen under Green Deal ordningen og det er klart, at det ikke er alle 200 projekter, som er lykkedes lige godt. Men det blev understreget, at de fejlslagne projekter faktisk har været nogle af de aller vigtigste for det efterfølgende arbejde. For som underskriver af en Green Deal forpligter man sig ikke blot til at igangsætte 2 pilotprojekter, men samtidig også, og mindst lige så vigtigt, at dele sine erfaringer med andre. Med en konsistent og ensartet afrapportering fra alle projekter, vellykkede som fejlslagne, har netop de fejlslagne været med til at påpege, hvor det er gået galt – til stor gavn for de efterfølgende projekter.

Learning by doing
Samtidig påpegede både hollænderne og belgierne fordelen ved at arbejde med pilotprojekter som indgangsvinkel til at arbejde med større problemstillinger. Det kan være uoverskueligt at gå i gang med mange af de store udfordringer, som vi står over for og derfor kan det være en hjælp at spise elefanten i mindre bidder ved hjælp af pilotprojekter. På den måde kan man samtidig også få stablet de gode partnerskaber, på tværs af værdikæden, på benene, som er fuldstændig afgørende for, at tingene lykkes.

Endelig påpegede både Hollænderne og Belgierne også, at succeserne i bund og grund er baseret på miljøstyrelsernes aktive rolle over for både virksomheder og offentlige myndigheder, som ønsker at arbejde med en Green Deal. Det har været en afgørende faktor, at de har stablet at rammekoncept som Green Deals på benene og at de kontinuerligt har sørget for at afrapportere, videndele og opfordre til nye samarbejder.

Læs mere
Du kan læse mere om de hollandske Green Deals her.
DAKOFA har også tidligere skrevet om hollændernes arbejde med Green Deals, bl.a. her, her og her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.