Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Sortering og genanvendelse af plastaffald etableres på dansk jord

03. juni 2020
Sortering og genanvendelse af plastaffald etableres på dansk jord
Anlægget vil inkludere produktion af plastråvarer med udgangspunkt i det sorterede plastmateriale. Investeringen forventes at udgøre ca. 250 mio. DKK, og anlægget planlægges etableret i Roskilde.

Det er det tyske selskab, PreZero Recycling Deutschland GMBH & Co. KG og danske Solum A/S, der har indgået en aftale om at etablere et kommercielt sorterings- og genanvendelsesanlæg i storskala for plastemballager i Danmark.

Anlæggets kapacitet vil ifølge pressemeddelelsen fra SOLUM A/S være tilstrækkelig til at håndtere behovet på det danske marked i årene fremover, og en sidegevinst ved at etablere en lokal integreret sorterings- og produktionsenhed er, at der undgås unødig transport og eksport af plastikemballage.

Sikrer den danske værdikæde - hvis rammevilkår, infrastruktur og incitamenter er på plads
Ifølge SOLUM A/S er ”etableringen en katalysator for den meget efterspurgte “danske løsning” og udgør det manglende led i den samlede værdikæde og er samtidig det første kommercielle anlæg af sin art i Danmark. I dag indsamles plastikemballager af de danske kommuner, samt enkelte private aktører, men meget af det indsamlede materiale bliver eksporteret til sorteringsanlæg uden for Danmark. For at etablere en dansk værdikæde for genanvendt plast, er der således behov for et sorteringsanlæg på dansk jord.”

Ifølge SOLUM A/S er der en række punkter på det danske marked, som kan påvirke bæredygtigheden, hastigheden og omfanget af investeringen, hvis de adresseres rigtigt. Disse vurderes at være:

  • Rammevilkårene for affaldssektoren skal være langsigtede. De danske kommuner spiller fortsat en nøglerolle i at etablere og vedligeholde indsamlingssystemer som sikrer at det indsamlede materiale er af høj kvalitet, og som garant mod krydsforureninger fra andre fraktioner og affaldsstrømme. Men de omskiftelige markedsvilkår forudsætter fleksibilitet fra private virksomheder i affaldssektoren, for at sikre sorterings- og behandlingskapacitet.
  • Infrastrukturen (indsamling, sortering og genanvendelse) skal etableres lokalt, for at sikre, at regler og love følges, og for at hele værdikæden løbende kan blive monitoreret, kontrolleret og påvirket. Når genanvendeligt materiale er eksporteret, besværliggøres de lokale myndigheders grundige kontrol hvorfor indsatsen risikeres at være spildt, hvilket uheldige eksempler jo allerede har vist.
  • De enkelte producenter af emballager bør gives finansielle incitamenter, som øger interessen for at producere genanvendelige emballager, og derved øge genanvendelsesgraden, ligesom det er vigtigt, at de enkelte producenter selv opnår effekt af deres egen indsats. En finansiering af systemet bør derfor involvere industrien ligesom der skal etableres et system til øget producentansvar og differentierede takster for emballager. 

For yderligere oplysninger om planen vedrørende etablering af et anlæg for sortering og genanvendelse af plastaffald, kan Morten Strandlod - Solum (mst@solum.com) kontaktes.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.