Seminar: Sortering og genanvendelse af affald på events - hvad virker?

Sortering og genanvendelse af affald på events - hvad virker?
Hvad kan vi lære af de største eventarrangører i Danmark på affalds- og ressourceområdet, og hvordan understøtter vi grønnere og mere bæredygtige events i lokalområdet? På seminaret tager vi temperaturen på de erfaringer og visioner for ressourcehåndtering som nogle af Danmarks største festivaler ligger inde med, samtidig med at vi skal se nærmere på nogle af de tiltag, som er under opsejling i kommunalt og lokalt regi i form af eventstrategier.

Udsolgt

Festivaler og events genererer enorme mængder affald, og de private eventarrangører er i stigende grad bevidste om, at affaldet skal håndteres bedst muligt for at skabe gode oplevelser for både arrangører og deltagere, for at skabe bedre branding med fokus på bæredygtighed – samt naturligvis tilgodese miljøet i samme ombæring. Derudover skal affaldshåndteringen formidles, så gæster og besøgende oplever mening og miljø i processen, ligesom bæredygtighedsarbejdet generelt skal formidles, så gæster og besøgende tager mest muligt med sig hjem som blivende adfærdsfornyelser. Vi skal derfor høre om de seneste trends, største udfordringer og visioner på området.

Samtidig er der opstået en efterspørgsel efter strategier og guidelines til mere bæredygtige kommunale og lokale events. Vi skal høre om erfaringer fra nogle af de aktører, som har taget de første spadestik, og vi skal også høre fra nogle af de kommuner, som også er i gang med at gøre sig nogle erfaringer på området.

Affald er blevet en indikator på bæredygtighed, og dette kan vi blive bedre til at erkende, udnytte og omfavne. Kom og hør hvordan.

Seminaret afholdes umiddelbart inden netværksmøde i DAKOFAs kommunikationsnetværk. Se og tilmeld dig mødet her

Program

Session 1: Status fra den danske festivalscene

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:35
Velkomst og intrduktion

v/ DAKOFA

9:35-10:00
Roskilde Festival - erfaringer, udfordringer og visioner for Danmarks største festival

Anne Damgaard Møller, Roskilde Festival

10:00-10:25
Northside – bæredygtighed i DNA’et

Jakob Baungaard, Northside festival/WorldPerfect

Session 2: Hvordan understøtter vi bæredygtigheden i lokale events?

10:25-10:50
Strategi for grønne events - hvad er status og hvor starter vi, når vi gerne vil i gang?

Jakob Baungaard, World Perfect

10:50-11:20
Pause
11:10-11:30
Aarhus’ grønne konference og eventguide (oplæg via skype)

Thomas Mikkelsen, Aarhus Kommune

11:30-11:50
Frederiksberg kommune – de første erfaringer fra afvikling af et grønnere event

Anne Mette Thorup, Frederiksberg kommune

11:50-12:25
KL: udvikling af guide til bæredygtig plast på events – input og sparring

Som et led i Plastikhandlingsplanen som blev vedtaget sidste år, har KL fået til opgave at udvikle en guide til håndtering af plast på events. KL vil fortælle om projektet og hører gerne om inputs og bidrag til processen.

Anders Christiansen, KL

12:25-13:00
Afrunding og Sandwich

Der serveres sandwich til deltagerne på seminaret.

Husk også netværksmøde i kommunikationsnetværket, der starter kl. 13.00. Læs mere her

Hvornår

01. oktober 2019
kl. 09.00 - 13.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vestebrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København v

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.600,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.700,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
23. september 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.