Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Sortering og afsætning af træ-affald

01. september 2017
Sortering og afsætning af træ-affald

Miljøstyrelsen har udgivet to nye, mindre rapporter om sortering og afsætning af ikke-imprægneret træaffald til genanvendelse. Markedet er presset, og udsortering i rette kvaliteter af afgørende, hvis afsætning til genanvendelse skal lykkes.

I dag bliver ca. 2/3 af potentialet for ikke-imprægneret affaldstræ fra husholdningerne (fraktionerne H15 Træ og H30 Emballage træ) udsorteret til genanvendelse. Det svarer til at omkring 220.000 tons affaldstræ blev genanvendt. Det meste er indsamlet på genbrugspladserne og gennem storskraldsordninger og afsættes især til spånpladefabrikken Kronspan (tidligere Novopan) på Djursland.

De kommuner/affaldsselskaber, som har aftaler på plads med spånpladefabrikker, har ikke problemer med at afsætte træet til genanvendelse, men for de øvrige er denne afsætning vanskelig. Det udenlandske marked (Tyskland og Sverige) for træ til genanvendelse er mættet pga. stigende byggeri og nedrivningsaktivitet, og som også har fortsat ind i de mildere vintre.

Kommuner/affaldsselskaber har typisk navngivet containere til affaldstræ på genbrugspladserne som henholdsvis ’Rent træ’ og ’Trykimprægneret træ’, men det kan være svært at skelne mellem imprægneret træaffald (til forbrænding og/eller deponi) og alm. træaffald til genanvendelse. Der har sommetider givet kvalitetsproblemer i det blandede, alm. træaffald til genanvendelse, f.eks. forhøjet indhold af arsen pga. forureninger fra imprægneret træaffald. Kvalitetsproblemer forværrer naturligvis evt. problemer med afsætningen.

Flere affaldsselskaber, bl.a. Vestforbrænding og Reno Djurs, har derfor ændret betegnelserne fra rent træ til ’Indendørs træ’ og fra trykimprægneret træ til ’Udendørs træ’. Effekten af navneændringerne på renheden af træaffaldet er belyst ved at undersøge indhold i containerne til træaffald fra en genbrugsplads i henholdsvis Høje Tåstrup kommune (med i Vestforbrænding og bruger navnet ’Indendørs træ’) og i Randers kommune (bruger navnet ’Rent træ’). Indholdet af imprægneret træ og andre ønskede emner var kun halvt så højt i ’Indendørs træ’ containere som i ’Rent træ’ containere, så kvalitetsmæssigt er der indikationer for, at det virker at ændre betegnelse. Men samtidigt var indholdet af bedste af det rene træ (dvs. også uden maling, lim og laminat) også næsten halveret, og containeren til udendørs træ indeholdt mere rent træ, som principielt kunne have været genanvendt. Det skal dog nævnes, at Reno Djurs har fastholdt en meget høj andel af det bedste af det rene træ i deres containere til indendørs træ.

Generelt skal der en del hjælp og vejledning til for at få sorteret affaldstræet i de rette kvaliteter. Dette er også tidligere undersøgt af Assens' og Middelfart kommuner i et projekt for Miljøstyrelsen, hvor de udviklede materiale til brug for medarbejdere og brugere af genbrugspladserne om sortering af træaffald. 

Vestforbrænding mener ikke, at markedet for afsætning af træ til genanvendelse er kollapset, men påpegede i juni på en DAKOFAs konference om genbrugspladser og storskrald, at netop ændringer af kvalitet giver nye muligheder for afsætning, og at der er stor efterspørgsel på træ i rette kvaliteter.

Find Miljøstyrelsens nye rapporter ”Metode til sortering af rent/indendørs træ” og ”Afsætningsmuligheder for træ” her 

Find Miljøstyrelsens kampagnemateriale om sortering af træaffald udviklet under projektet på Fyn her 

Find Vestforbrændings oplæg ”Kvalitet, vejen til genanvendelse af træ” fra DAKOFA konferencen den 20. juni 2017 (se efter oplægget fra kl. 10.00) her