Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Slut med at eksportere plastproblemerne

13. maj 2019
Slut med at eksportere plastproblemerne
Blandet, ikke-genanvendeligt og kontamineret plastaffald kan fremover ikke eksporteres, medmindre afsender- og modtagerland har indgået aftale herom.

Lav-kvalitets plastaffald er nemlig blevet indlemmet under Basel-konventionen, hvilket betyder, at det betragtes på lige fod med farligt affald og at de samme regler for handel over landegrænser dermed gælder. Det betyder, at eksport af denne type affald kun er mulig, hvis afsender- og modtagerland specifikt har indgået aftale herom. Samtidig bliver handlen mere gennemsigtig og bedre reguleret.

Denne beslutning blev truffet på et fælles møde efter rekord-hurtige forhandlinger mellem netværkets 187 medlemsnationer.

Nyt partnerskab skal bane vejen

På samme møde besluttede nationerne også at etablere et fælles partnerskab for plastaffald, som skal mobilisere virksomheder, myndigheder, forskere,  civilsamfundet, ressourcer, interesser og ekspertise til at yde konkret støtte i form af værktøjer, best practice eksempler samt teknisk og økonomisk assistance for denne netop indgåede aftale.


Det kinesiske forbud har åbnet øjnene for problemet

Siden Kina introducerede et stop for import af en lang række ikke-genanvendelige affaldsfraktioner, har mindre lande som eksempelvis Indien, Thailand, Malaysia og Indonesien ifølge pressemeddelelsen modtaget enorme mængder plastaffald. Lande, hvor der ikke har været gangbare løsninger til at håndtere affaldet. Det har betydet en markant forøgelse af plastaffald til særligt de ukontrollerede lossepladser, hvorfra man ved, at  store mængder affald bliver ledt direkte ud i vandmiljøet. I juni 2018 præsenterede Norge derfor et forslag til, hvordan man ved hjælp af Basel-konventionen kunne forbedre den globale håndtering af plastaffald, således at adgangen til sekundære råvarer kunne øges samtidig med, at udledningen af plast til havmiljøet blev minimeret.


Tre-i-en

Samtidig med forhandlingerne omkring Basel-konventionen, vedtog de delegerede også at inkludere to nye grupper af kemikalier under Stockholm-konventionen samt, under Rotterdam-konventionen, at øge udveksling af informationer i forhold til handel med visse pesticider og industrielle kemikalier.

 

Læs mere

Du kan læse mere om resultaterne fra de to ugers forhandlinger, der gik under titlen "Clean Planet, Healthy People: Sound Management of Chemicals and Waste” på Basel-konventionens hjemmeside her

Du kan også læse mere om DAKOFAs engagement i det globale arbejde mod plast i havet i bl.a. denne, denne og denne nyhed.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.