Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Skrotningspræmie for små fritidsbåde i Norge

23. oktober 2017
Skrotningspræmie for små fritidsbåde i Norge

Fra 1. oktober udbetales 1000 NOK i skrotningspræmie til norske fritidsbåde uden motor under 15 meter, - småbåde under 15 fod skal kunne afleveres vederlagsfrit lokalt. Der er også tilskud til den videre miljøbehandling.

Udtjente, små fritidsbåde efterlades jævnligt ved strande og uden at ejeren kan findes. Norge vil gennem en ny ordning fremme, at kasserede fritidsbåde afleveres til korrekt miljøbehandling og mulig, anden endelig materialenyttiggørelse i stedet for at forurene naturen. Norske ejere af fritidsbåde under 15 meter lange og uden motor, og hvor båden har været anvendt i Norge, kan nu få udbetalt en skrotningspræmie på 1000 NOK svarende til ca. 800 DKK, når båden er afleveret til en godkendt modtager. For småbåde under 15 fod, herunder kanoer, kajakker o. lign., skal ejeren af båden desuden kunne afleverede den kasserede båd vedlagsfrit i kommunen eller tæt ved den givne kommune.

Der er samtidigt med skrotningspræmie blevet indført et tilskud til den videre håndtering af de kasserede både. Således vil kommuner og fælleskommunale selskaber kunne modtage et tilskud på 6 NOK pr kg båd-skrog og tilknyttet affald (affald naturligt tilknyttet den kasserede fritidsbåd og afleveret sammen med skroget), som materialenyttiggøres eller slutbehandles ved eget eller andre anlæg. Der betales ikke tilskud for både med aluminiumsskrog eller for metalkøl eller indvendigt metal-ballast. Der gives desuden et tilskud på 11 NOK pr kg båd-skrog (dog kun op til de første 3 tons pr båd) til behandlingsanlæggene, som miljøsanerer og (for-) behandler de kasserede fritidsbåde. Det er en betingelse, at behandlingsanlægget er forhåndsgodkendt hos det norske Miljødirektorat. De kasserede både kan materialenyttiggøres fx ved neddeling og tilsætning som glasfiber til forstærkning af beton.

Avfall Norge m.fl. har igennem længere tid arbejdet for, at der blev vedtaget regler på området, fordi de herreløse, udtjente småbåde udgør et stigende forureningsproblem (gad vide, om man her kan tale om henkastet storskrald?). Det norske Miljødirektorat offentliggjorde i 2016 en udredning om mulig finansiering og organisering af en returordning for kasserede fritidsbåde. Direktoratet anbefalede, at en evt. tilskudsordning til indsamling og behandling af kasserede små fritidsbåde blev finansieret gennem det kommunale affaldsgebyr og ved at oprette et obligatorisk, gebyrfinansieret småbådsregister. Indtil videre finansieres ordningerne gennem finansloven og de kommunale affaldsgebyrer.

Danmark har samme udfordringer som Norge med herreløse, kasserede småbåde i naturen. Mængden af kompositaffald fra kasserede både i Danmark er stigende og vurderes at ville udgøre ca. 2.000 tons/år i 2020, mens kompositaffald fra kassererede vindmøllevinger forventes at ville udgøre ca. 4.000 tons/år i 2020 (jf. figur 7.1. i Miljøstyrelsens Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018).

Avfall Norges omtale af de nye tilskudsordninger kan bl.a. findes her 

Miljødirektoratets beskrivelse af de vedtagne tilskudsordningerne kan findes her 

Miljødirektoratets udredninger om mulig finansiering og organisering af en returordning kan findes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.