Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Skraldemandens rolle i Cirkulær Økonomi

29. oktober 2021
Skraldemandens rolle i Cirkulær Økonomi
I samarbejde med KL og 3F skal Naboskab arbejde med at styrke renovationsmedarbejdernes rolle i en ny kontekst.

Det fremgår således af Naboskabs beskrivelse af projektet, at ”det som et led i den grønne omstilling på affaldsområdet er vigtigt, at renovationsmedarbejderens rolle bliver løftet og gentænkt som mere end en praktisk funktion. Fremtidens renovationsmedarbejder er nemlig et uundværligt led i den cirkulære økonomi.”

I forbindelse med projektet skal der skabes og testes nye ideer via inddragelse af centrale aktører i 2-5 kommuner. Projektets formål er således at undersøge, hvordan samspillet mellem renovationsmedarbejdere og borgere kan styrkes i forhold til indsamling og sortering af de nye affaldsfraktioner. 

Projektet vil gennem en ideudviklingsfase, en testfase og en evalueringsfase resultere i, at nedenstående aktiviteter bliver gennemført:  

  • 2-5 kommuner og affaldsselskaber udvælges til at deltage i inddragelsesprocessen
  • En forundersøgelse med kvalitative interviews udføres
  • Lokale idéudviklingsworkshops afholdes i hver af de udvalgte kommuner. Her inddrages lokale borgere, renovationsmedarbejdere og andre relevante aktører
  • Forandringsprojekter igangsættes på baggrund af workshoppene 
  • Evaluering og effektmåling af forandringsprojekterne

 

Projektet - som du kan læse mere om hér - forventes at slutte i september 2022.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.