Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Skal mængden af restaffald halveres inden for de næste 10 år?

10. februar 2020
Skal mængden af restaffald halveres inden for de næste 10 år?
Et netop lækket dokument giver indikation om fokusområderne for Kommissionens kommende handlingsplan for cirkulær økonomi. På DAKOFAs konference den 25/2 graver vi dybere i restaffaldet.

Europa-Kommissionen arbejder som bekendt på snart at kunne præsentere en ny, fælles europæisk handlingsplan for cirkulær økonomi. Den endelige handlingsplan ventes først til marts, men i en netop lækket, foreløbig version, præsenterer Kommissionen store visioner for et cirkulært og klimaneutralt EU.

Vækst skal afkobles fra ressourceforbruget
Rammen for den kommende handlingsplan ser ud til at blive målet om, at Europa skal være verdens første klima-neutrale kontinent i 2050. Ifølge dokumentet er 66% af EU’s CO2-emissioner direkte relateret til håndtering af materialer, hvorfor den cirkulære økonomi bliver en helt central driver for CO2-neutrailtet.

Den nye handlingsplan skal derfor, i følge det lækkede dokument, være med til fuldstændig at afkoble vækst fra ressourceforbrug samt drastisk reducere materiale- og forbrugsaftryk inden for de planetære grænser. Et af de helt centrale punkter i den foreløbige version siger, at mængden af restaffald, såvel som det generelle ressourceforbrug, skal halveres inden for ti år. Sidstnævnte er imidlertid stadig anført i parentes, hvilket betyder, at det endnu er til intern diskussion.

Særlige fokusområder
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et udkast, men allerede nu kan det lækkede udkast give en idé om hvilke fokusområder, man kan forvente i den kommende handlingsplan. Det ser således ud til, at ét fokusområde vil være at øge bæredygtigheden inden for produktionen samt at give forbrugerne mere og bedre mulighed for at træffe bæredygtige valg i det daglige.

Et andet fokusområde forventes at blive affaldslovgivningen, herunder dels at arbejde for en bedre sammenhæng mellem affaldslovgivningen og den cirkulære økonomidagsorden og dels bedre håndhævelse af affaldslovgivningen. I følge et bilag til udkastet vil det bl.a. betyde, at Kommissionen gennem de kommende år vil præsentere:

  • et udkast til et sæt rammer for bæredygtig produktpolitik (2021)
  • et arbejdsprogram for eco-design 2020-2024 (2020)
  • mulige eco-designkrav til en fælles oplader (2020)
  • en revision af direktivet for industrielle emissioner
  • et forslag til en revision af emballagedirektivet (2021)
  • et nyt sæt rammer for batterier (2020)
  • et forslag til at revidere transportforordningen (2021)
  • en omfattende strategi for tekstiler (2021)
  • en strategi for byggeriet (2021)

Den kommende handlingsplan forventes at sætte fokus på specifikke materialestrømme, herunder biomasse, plast, tekstiler, bygge- og anlæg, forbrugerelektronik samt mobilitet.

Endelig forventes den kommende handlingsplan at sætte fokus på mulige positive effekter ved øget cirkularitet i form af jobs, økonomi, klimaeffekter samt udnyttelse af forskning og udvikling.

Læs mere
Find det lækkede dokument her

Den kommende handlingsplan for cirkulær økonomi forventes at blive præsenteret i begyndelsen af marts. Du vil naturligvis kunne læse mere om den på DAKOFAs hjemmeside, så snart den er offentligt tilgængelig.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.