Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Skal humanitære organisationer og foreninger betale affaldsgebyr?

07. februar 2020
Skal humanitære organisationer og foreninger betale affaldsgebyr?
I et brev af 10. januar 2020 til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen stiller Niels Sjøberg (RV) spørgsmålet om, hvorvidt ministeren finder det rimeligt, at medlemmer af humanitære organisationer og foreninger, der uden honorar varetager samfundsmæssige interesser, skal betale affaldsgebyrer.

I svar af 3. februar 2020 redegør Dan Jørgensen for, at der kan argumenteres for rimeligheden i, at de frivillige organisationer – ligesom alle andre virksomheder og borgere – betaler for deres affald efter, at de har solgt deres varer.  Det svarer eksempelvis til, at de frivillige organisationer – lige som alle andre virksomheder og borgere – også betaler for strøm, varme og vandforsyning. Dette er med til at sikre overensstemmelse med det grundlæggende princip om, at forureneren betaler, som giver incitament til at begrænse mængden af affald samt EU’s statsstøtteregler, skriver ministeren.

Endvidere skriver ministeren, at han ser en risiko for, at en fritagelse af frivillige organisationer kan føre til misbrug, da virksomheder de facto vil kunne få håndteret deres affald gratis, hvis de afleverer deres affald hos frivillige organisationer.

Endelig oplyser Dan Jørgensen i svaret, at han er i gang med at se nærmere på, hvordan de frivillige organisationer kan gives bedre adgang til det affald og genbrugsvarer, som borgere og virksomheder afleverer på de kommunale genbrugspladser.

Ministerens svar på spørgsmål 194 kan findes her på Folketingets hjemmeside 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.