Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Skal du have del i EU’s 80 mia. euro til produktudvikling, markedsmodning eller forskning?

24. april 2017
Skal du have del i EU’s 80 mia. euro til produktudvikling, markedsmodning eller forskning?

Region Hovedstadens Væksthus har udgivet to mini-guides, som skal hjælpe virksomheder, herunder særligt SMV’er, og institutioner til at få del i de store puljer med økonomisk støtte fra EU, som uddeles hvert eneste år.

EU har en lang række puljer, som uddeler støttemidler til bl.a. udvikling af prototyper, markedsmodning, mentorordninger for SMV’er samt udvekslingsprogrammer for unge entreprenører. Ofte udsender puljerne specifikke "calls", hvor det specificeres, hvad man i denne omgang vil støtte. Adskillige af disse calls fokuserer på forskning og løsninger inden for eksempelvis affaldssektoren, ressourceeffektivitet eller cirkulær økonomi.  

Mange finder det imidlertid uoverskueligt eller nærmest umuligt at finde hoved og hale i mulighederne, og derfor har Region Hovedstadens Væksthus udarbejdet to mini-guides, som henvender sig til hhv. clusters og SMV’er. De to guides giver først og fremmest et ganske kort overblik over mulighederne for støtte, tips og idéer til, hvad man skal overveje inden man beslutter om man vil indsende en ansøgning samt, gode råd til, hvordan man sammensætter den gode ansøgning såvel som det gode hold af samarbejdspartnere.

I de to mini-guides bliver det imidlertid også understreget, at det kræver en rigtig god ansøgning, et stærkt hold af aktører, hårdt arbejde og en god portion tålmodighed for at få del i de Europæiske pengekasser. Konkurrencen er hård. Til gengæld vil man, i tilfælde af, at man får tilsagn, udover den økonomiske støtte også have mulighed for at få et stærkt internationalt netværk samt international bevågenhed.


Du kan finde de to guides på Region Hovedstadens Væksthus’ hjemmeside her

 

 

Del denne side