Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Udbudsretlige nyheder – fokus på affaldsområdet

DAKOFA afholder forud for møde i juranetværket et udbudsretligt seminar med fokus på den seneste udbudsretlige udvikling med betydning for affaldsområdet.

Seminaret afholdes torsdag den 5. februar 2015 fra 9.00-13.00 på Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6, 1601 København V.

En del af seminaret vil blive dedikeret til en indføring i det foreliggende høringsudkast til Danmarks første udbudslov, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte i høring den 5. december 2014. Lovforslaget medfører en række ændringer af de gældende regler i udbudsdirektivet. Lovforslagets væsentligste ændringer inkluderer blandt andet ophævelse af sondringen mellem A- og B-ydelser, pligt til tidligere offentliggørelse af udbudsmaterialet, ophævelse af den lovbestemte annonceringspligt for visse kontrakter samt ændringer af egnethedskravet til økonomisk formåen.

Med den nye udbudslov vil det for virksomheder fremover være nemmere at markedsføre sig til kontrakter, der tidligere var annonceringspligtige. Herudover vil det fremover være nemmere for tilbudsgivere at kigge ordregiver over skulderen ift. evalueringen, idet ordregiver vil være forpligtet til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet.

Her på linket kan høringsmaterialet findes. Høringsfristen var 8. januar 2015 

Undervisere:

Jesper Kaltoft, partner, Bech-Bruun advokatfirma

Anders Birkelund Nielsen, partner, Bech-Bruun advokatfirma

Hvornår

05. februar 2015
kl. 09.00 - 12.30

Hvor

Hotel Scandic Copenhagen
Vester Søgade 61601 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.000,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
22. januar 2015
Se deltagere
Del denne side