Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Erfaringer med CO2-målinger

Erfaringer med CO2-målinger

Seminaret vil præsentere de danske og svenske erfaringer med brugen af de 3 metoder til CO2 bestemmelse.

En del af de danske forbrændingsanlæg blev ved årskiftet til 2013 overført til CO2-kvotesektoren, og det betød, at anlæggene skulle opgøre deres udledning af fossilt CO2.

De mindre anlæg kan nøjes med at beregne, men de større anlæg skal måle udledningen, og det stiller krav til både målemetoder og til måleudstyret i øvrigt.

Med dette seminar sætter vi derfor fokus på metoderne til måling og bestemmelse af CO2-udledningen og vi spørger eksperterne, hvad der kan gøres for at opnå en høj kvalitet i målingerne.

Hvornår

31. oktober 2013
kl. 10.00 - 14.30

Hvor

Dansk Energis lokaler
Rosenørns Alle 9, 5 sal1900 Frederiksberg

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.