Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Den korrekte indberetning i Affaldsdatasystemet - Højbjerg (udsolgt)

Miljøstyrelsen og DAKOFA inviterer hermed til et seminar om den korrekte indberetning til Affaldsdatasystemet (ADS). Seminaret gennemføres i København og i Højbjerg ved Aarhus (samme program begge steder). Det er rettet mod virksomheder med ansvar for indberetninger til ADS (dvs. indsamlingsvirksomheder, modtageanlæg / affaldsbehandlings-anlæg og evt. importører/eksportører af affald).

Seminaret afholdes også i København d. 17. december 2014.

Udsolgt

I seminaret er der fokus på den korrekte indberetning og de udfordringer, dette måtte give virksomhederne. Virksomhederne vil blive orienteret om anvendelse af ADS, herunder hvordan indberetnings-forpligtigelserne opfyldes nemmest og bedst, og der gives en orientering om den kommende indsamleruddannelse. Der er mulighed for spørgsmål og diskussion på seminaret.

ADS er et vigtigt værktøj for både offentlige myndigheder og private virksomheder, som skal kunne bruges i forskellige sammenhænge. Indberetningerne til ADS bliver bl.a. anvendt til fremskrivning af affaldsdata og -mængder og som en væsentlig indikator frem mod opfyldelse af 2022-målet på 50 % genanvendelse af husholdnings¬affaldet. Korrekte indberetninger er afgørende, og Miljøstyrelsen arbejder derfor på, at samtlige indberetnings¬pligtige selskaber og virksomheder indberetter deres data til systemet så retvisende som muligt. Styrelsen indgår derfor gerne i dialog med virksomhederne i forhold til at sikre så korrekte og fyldestgørende indberetninger som muligt.  

Seminaret er rettet både mod erfarne brugere og nye/kommende brugere af ADS. Der vil være en fordel, hvis du på forhånd har orienteret dig om mulighederne for indberetninger til systemet, og diverse vejledninger til ADS med links til de forskellige funktioner findes her http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsdatasystemet/. Indberetning af affaldsdata foregår via denne hjemmeside http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsdatasystemet/indberetning-af-affaldsdata/, hvilket kræver, at du anvender din NemID medarbejdersignatur i form af et nøglekort eller en digital fil.

Deltagelse i seminaret er gratis og efter først til mølle princippet – dog kan hver virksomhed / affaldsselskab / kommune max. deltage med 1-2 personer (seminaret er primært målrettet virksomheder med ansvar for indberetninger til ADS). Tilmelding skal ske senest onsdag den 21. januar 2015 for seminaret i Højbjerg (max. 110 deltagere).

Hvornår

26. januar 2015
kl. 09.30 - 15.45

Hvor

Amtsgården
Lyseng Alle 18270 Højbjerg

Deltagergebyr

Pris medlemmer
DKK 0,00
Pris ikke medlemmer
DKK 0,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
23. januar 2015
Se deltagere
Del denne side