Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Sammenhængen mellem den cirkulære økonomi og bioøkonomien skal styrkes

29. august 2018
Sammenhængen mellem den cirkulære økonomi og bioøkonomien skal styrkes
Vi kan øge ressourceeffektiviteten og reducere miljøbelastningen, hvis vi formår at integrere linjerne fra hhv. den cirkulære økonomi og bioøkonomien. Sådan lyder konklusionen fra en ny rapport, som det Europæiske Miljøagentur netop har udgivet.

Den europæiske bioøkonomi er omfattende og ressourceintensiv. I 2014 bestod mere end 25% af de europæiske materialeflows af biomasse. Træ-baserede materialer, polymerer, tekstiler og fibre/polymerer i kompositmaterialer er de fire primære typer af biomateriale, som anvendes i EU, men særligt bioplast og biokompositter er områder i vækst. De seneste data viser, at omkring 25% af de genererede mængder indsamles og genanvendes.

Inden for både den cirkulære økonomi og bioøkonomien er der specifikt fokus på bl.a. madspild, biomasse og biobaserede produkter, men ifølge den nye rapport, er de to områder ikke godt nok forbundet og mulige positive synergier går derfor tabt. De europæiske strategier inden for de to områder har begge fokus på værdikædesamarbejde, bæredygtighed, bioraffinering samt kaskadebetragtninger på biomasse. Den europæiske strategi for bioøkonomi har ifølge rapporten imidlertid for lidt fokus på ecodesign og affaldsindsamling samt sortering og egnethed til genanvendelse. Samtidig vurderes linket til kemilovgivninger samt fokus på SMV’er at være mangelfuldt. Omvendt vurderes den europæiske strategi for cirkulær økonomi primært at sætte fokus på begrænsede og abiotiske ressourcer. Biomasse og biobaserede produkter er en prioritet, men en mere omfattende tilgang til denne type produkters anvendelse samt bredere bæredygtighedseffekter mangler. Hvis man imidlertid på overordnet niveau formår at integrere de overordnede linjer fra de to retninger, forventes det at kunne øge ressourceeffektivitet og reducere miljøbelastning yderligere.

I fremtiden vurderes det, at et skift til alternative (havbaserede) kilder til biomasse samt mere effektiv brug af bioaffald og restprodukter vil kunne øge ressourcebasen uden samtidig at øge efterspørgslen efter mere land til produktion af biomasse. Forbrugere kan samtidig spille en rolle i forhold til at skabe en mere bæredygtig bioøkonomi ved bl.a. at reducere forbruget af animalsk protein, forebygge madspild samt separere bioaffald fra andre affaldsstrømme.

Du kan finde rapporten her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.