Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: ”Samarbejde skaber business”

06. juni 2018
”Samarbejde skaber business”
På Avfall Norges årsmøde 2018, som afholdes i disse dage i Stavanger, blev det under sessionen ”Samarbejde skaber business” slået fast, at det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig grad af cirkulær økonomi, med mindre man søger samarbejde mellem alle typer af aktører.

Direktøren for det nystartede Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ), Tor Prøitz, plæderede således for, at foreningens motto var, at ”Sammen skaber vi grøn konkurrenceevne”. Dette skal ske ved at skabe innovation og lønsomhed i CØ-aktiviteter, bidrage til omstillingen på alle tænkelige måder, øge bevidstheden om cirkulær økonomi generelt samt at initiere så mange projekter i industrien som muligt.

NSSØ’s rollefordeling går ud på, at medlemmerne skaber den første kreativitet og udvikling af CØ-idéerne, hvorefter foreningen støtter op med oprettelse af en restprodukt-/råvarebank samt videreudvikling af initiativer via testlaboratorier. NSSØ er finansieret via henholdsvis medlemsbidrag og statsstøttemidler.

Af konkrete tiltag i NSSØ-regi blev nævnt et projekt vedrørende udnyttelse af restenergi i brugte batterier samt genanvendelse af plast fra kabler. Alle aktiviteter skal leve op til kravene om at have ”indbygget miljøeffekt og grøn konkurrenceevne”.

Et tæt samarbejde skaber reelle konkurrencefordele
Herefter præsenterede Innovationschef Thomas Mørch fra Norsk Gjenvinning, hvordan samarbejde kan give reel konkurrenceevne, når samarbejdet intensiveres mellem private genvindingsvirksomheder (som Norsk Gjenvinning) og de kommunale myndigheder og driftsafdelinger. Således er ”Team Construction City” et eksempel på, hvordan ejere, udviklere og lejere samarbejder om at udvikle løsninger og materialevalg i anlægs-, forbrugs- og nedrivningsfasen.

Vedrørende gipsaffald er man i Norge kommet frem til, at ”dagens løsninger ikke er industrielle og dermed ikke bæredygtige”. Norsk Gjenvinning har derfor startet et samarbejde med et canadisk firma om genanvendelse og har lavet en aftale med de relevante aktører om, at nedtagne gipsplader afleveres til Norsk Gjenvinning for efterfølgende at tilbagetage gipsaffaldet som gipsprodukter (plader). Dermed har Norsk Gjenvbinning sikkerhed for afsætning, så længe de lever op til de kvalitetskrav, der er opstillet på forhånd.

Det er de realistiske mål, der batter!
Thomas Mørch sluttede af med at erklære, at: ”Det gælder om ikke at være urealistiske, men i stedet om at erkende, at målsætninger skal tilpasses teknologiske begrænsninger og industriel efterspørgsel. Ellers kan de gode historier hurtigt drukne i smædekampagner.”

I tråd hermed fremførte Anders Lennartson, som er bæredygtighedschef i IKEA Norge, at IKEA har sat nogle mål, som de anser for værende realistiske at opnå, frem for at gå efter 100% cirkularitet. På dén måde har man efterhånden udviklet en vifte af initiativer, der tilsammen udgør IKEAs bæredygtighedspolitik.

IKEA Norge har særligt initiativer i forhold til at sikre brug af bæredygtige materialer samt at give deres produkter lang levetid. Dette gøres ved at følge følgende prioritering:

 • Care
 • Repair
 • Spare parts
 • Repurpose
 • Reuse
 • Rent and lease
 • Recycle
 • Drive change of attitudes and behaviour


Sådan gør vi CØ til reel handling

Endelig fremlagde Avfall Norges direktør, Nancy Strand, i den afsluttende plenumdebat, sit bud på, hvordan man gør CØ-ord til handling:

 • Certificering, giver tryghed i brug af recirkulerede materialer og produkter
 • Søge og løse barrierer i forhold til den eksisterende organisering, teknologier, lovgivning mv
 • Kompetenceopbygning af alle aktører
 • Dokumentation for CØ-forskningens resultater
 • VI skal styre den teknologiske udvikling og ikke omvendt!


Og som sessionens udgangsbøn proklamerede Nancy Strand, at: ”Hvis vi skal lykkes, skal vi lykkes sammen!”

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.