Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Samarbejde er en af nøglerne til genbrug og genanvendelse af byggematerialer på højt niveau

24. august 2018
Samarbejde er en af nøglerne til genbrug og genanvendelse af byggematerialer på højt niveau
VHGB og DAKOFA afholdt d. 24. august temadag om genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Temadagen fungerede som oplæg til dagens kick-off af Realdanias "Circular Construction Challenge" ved at præsentere deltagerne for regler og konkrete cases på området.

De præsenterede cases viser endnu en gang, at det er muligt at genbruge og genanvende byggematerialer i nyt byggeri; men der er stadig store udfordringer. De viste cases viser også, at udfordringerne ofte kan løses ved nye samarbejder og nye organiseringer. 

Udfordringerne er især i to kategorier: De fysisk praktiske udfordringer og de reguleringsmæssige udfordringer. 

De reguleringsmæssige udfordringer er efterhånden velkendte, hvis man følger DAKOFAs aktiviteter. Det er for eksempel det potentielt genbrugelige byggemateriales indhold af miljøfremmede stoffer, eller hvorvidt de funktionsmæssige krav til byggematerialet kan opfyldes. Der er tale om velkendte og oftest veldefinerede krav, som ikke desto mindre fordrer en stor opmærksomhed i alle faser af genbrugsprocessen. De fremviste cases viser, at de genbrugte byggematerialer ofte kan opfylde de reguleringsmæssige krav. Det kræver ofte, at genbrugsmulighederne er tænkt ind fra starten af både det nye byggeprojekt og i udtagningen af de genbrugelige materialer i det eksisterende byggeri. For eksempel viser casen fra ARC, at det er afgørende, for at kunne genanvende beton, at man har "affaldsbetonen" til rådighed i god tid. Det tager nemlig mindst 28 dage at få hærdet den prøvestøbning, der er nødvendig for at få godkendt aggressiv genbrugsbeton. Aggressiv genbrugsbeton skal nemlig godkendes i hvert konkret tilfælde. Det er derfor også vigtigt at have tilstrækkelige og ensartede affaldsmængder. 

De fysiske og praktiske udfordringer er i de viste cases ofte fremkommet undervejs i projekterne. Igen viser ARCs projekt, at noget der virker simpelt, at få tilstrækkelige mængder af genbrugelig beton, kan være overordentligt vanskeligt og forsinke projektet betydeligt.

En fysisk/praktisk udfordring, der ofte går igen, er manglen på oplagsplads. Oplagspladsen er en af løsningerne på en anden af de logistiske udfordringer, der ofte ses i de præsenterede cases; nemlig timing. Som de præsenterede cases viser, er det overordentlig vanskeligt at få tilrettelagt arbejdet på en sådan måde, at de udtagne byggematerialer kan anvendes direkte i nyt byggeri; der er i næsten alle tilfælde behov for midlertidige opbevaringsfaciliteter for at sikre, at tidsplanen i både nedrivnings- og byggeprojekt kan overholdes. 

En lang række af de logistiske udfordringer, der ofte ses i projekter med genbrugte byggevarer er løst på en ny måde i det strategiske samarbejde "ByK med TRUST". Her er alle Københavns Kommunes skole- og institutionsbyggerier udbudt samlet til et konsortium bestående af parter fra hele byggesektoren, lige fra arkitekter, ingeniører til entreprenører. Alle aktører samles på ét kontor, hvor samarbejde og relationer er i højsædet. Dermed sikres de optimale betingelser for mest muligt samarbejde mellem alle led i kæden; samtidig undgås den sub-optimering i de enkelte led som ofte er en barriere for den cirkulære økonomi. 

Oplæg fra dagen vil blive lagt her på siden efterhånden som de tilgår DAKOFA. 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.