Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Sag om erhvervsaffaldsgebyr kan nu prøves ved Højesteret

02. december 2019
Sag om erhvervsaffaldsgebyr kan nu prøves ved Højesteret
Sagen mod Københavns Kommune om påstået ulovligt opkrævet erhvervsaffaldsgebyr har nu modtaget Procesbevillingsnævnets godkendelse til at blive prøvet ved Højesteret.

Sagen omhandler en borger, der driver erhvervsvirksomhed fra egen lejlighed, og som blev opkrævet erhvervsaffaldsgebyr på lige fod med alle andre virksomheder i Københavns Kommune.

Ved 1. instans blev der afsagt dom til fordel for kommunen, mens 2. instans i august 2019 afsagde dom om, at Københavns Kommune skulle tilbagebetale affaldsgebyret til virksomheden med begrundelse i, at gebyret var opkrævet uden hjemmel i loven.

Sagen er principiel, fordi Københavns Kommune har forvaltet opkrævningen af erhvervsaffaldsgebyret i henhold til reglerne i daværende gældende Bekendtgørelse om Affald. Det er anklagers påstand, at reglerne om erhvervsaffaldsgebyret er udstedt uden hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvis Københavns Kommune også taber sagen i Højesteret, kan det få store økonomiske konsekvenser for de af landets kommuner, der har forvaltet reglerne på samme måde som Københavns Kommune.

Læs meddelelse om om sagen fra Københavns Kommune her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.