Hybrid-seminar: Sæt skub i affaldssorteringen - med nyt kampagnemateriale

Sæt skub i affaldssorteringen - med nyt kampagnemateriale
For at komme godt i gang med sorteringen af de "nye" fraktioner har Miljøstyrelsen offentliggjort nyt informationsmateriale, som er frit tilgængeligt for landets kommuner og virksomheder. Men hvordan kan materialet tilpasses, så det passer til netop din organisation eller kommune - og hvordan kommer I godt i gang?

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at de danske husholdninger og virksomheder skal sortere i flere og nye fraktioner fra juni 2022. Ej heller, at man med den nye affaldsbekendtgørelse ønsker, at det skal blive nemmere for borgerne at sortere efter samme kriterier hjemme såvel som på arbejdspladsen, i byrummet og på tværs af hele landet.

For at understøtte kravet i affaldsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen i februar 2022 offentliggjort en kampagne med tilhørende kommunikationsmaterialer, som skal være med til at skubbe sorteringen godt i gang. Materialet er lavet i samarbejde med kommunikationsbureauet bro.

På dette seminar skal vi høre om, hvordan den nye kampagne samt det tilhørende materiale kan tilpasses og formes, så det kan bruges i praksis. For nogle kommuners vedkommende vil udfordringen være, at der allerede eksisterer en kommunikationsplan for udrulningen, en designmæssig linje, eller en helt tredje lokalorienteret spidsfindighed der gør, at materialet ikke nødvendigvis kan bruges 1:1. Virksomheder kan få hjælp til at forstå sorteringskriterierne, forskellen mellem husholdningslignende affald og produktionsaffald, samt få input til hvordan det alt sammen skal implementeres på arbejdspladsen. 

Umiddelbart efter seminaret holder DAKOFAs kommunikationsnetværk netværksmøde, hvor vi bl.a. (i forlængelse af seminaret) skal diskutere, hvordan der kan samarbejdes på tværs af kommunegrænser, for at opnå ensrettet kommunikation. Læs mere om netværksmødet og tilmeld dig her

Program

9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Marit Vedelsdal, VANA
Marit Vedelsdal
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
9:40-10:00
Hvorfor udvikle nationalt tilgængelig kommunikation? – tankerne bag kampagnen
Monica Nielsen, Miljøstyrelsen
Monica Nielsen
10:00-10:30
Den kommunikationsfaglige tilblivelse – fodarbejdet og resultatet
Josefine Eliasen, bro kommunikation A/S
Josefine Eliasen
10:30-10:50
Pause
10:50-11:15
Hvordan kan kommuner bruge materialet?

Hos Vestforbrænding og hos ejerkommunerne har man allerede gjort sig tanker om kampagnematerialet og hvordan det kan bruges i praksis.

11:15-11:40
Hvordan kan virksomheder bruge materialet?
Mikal Holt Jensen, HORESTA / Green Key
Mikal Holt Jensen

HORESTA fortæller om deres syn på det nye materiale og de generelle udfordringer og muligheder med sortering hos deres medlemmer.

11:40-12:25
Debat: De første tanker om materialet i brug - muligheder og udfordringer

Indledende oplæg ved:
Kirstine Vestergaard Wolff, Silkeborg Forsyning
Mette Breindahl Petersen, ABENA

12:25-12:30
Afrunding og tak for i dag
12:30-13:00
Netværk og sandwich
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

30. marts 2022
kl. 09.30 - 13.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
FYSISK Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
FYSISK Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
22. marts 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.